Vegdirektoratet har utarbeidet høringsutkast til revidert utgave av vegnormal N301 Arbeid på og ved veg.

Denne revisjonen omfatter et nytt kapittel 5, Arbeid på og ved motorveg. Innarbeidelse av krav for arbeid på og ved motorveg betyr også mindre endringer i øvrige kapitler av vegnormal N301.

Last ned høringsdokument

Send inn høringsinnspill

Vi ber om at innspill og forslag fra hver høringspart samordnes i én felles uttalelse per part. For eksempel ønskes én felles uttalelse per kommune, fylkeskommune og så videre.

Høringsutkastet er lagt ut i Statens vegvesens høringssystem Enquiry for vegnormaler. Her logger du inn og oppretter bruker med epostadresse og gir innspill som kommentarer direkte i utkastet.

Se også brukerveiledning for hvordan du gir innspill i systemet.