Vegdirektoratet har utarbeidet høringsutkast til revidert utgave av vegnormal N301 Arbeid på og ved veg.

Denne revisjonen omfatter et nytt kapittel 5, Arbeid på og ved motorveg. Innarbeidelse av krav for arbeid på og ved motorveg betyr også mindre endringer i øvrige kapitler av vegnormal N301.

Last ned høringsdokument