Implementering av forordning (EU) 2022/163.

Gjelder markedstilsyn, herunder nærmere kriterier for kravene etter bilforordningen.

Last ned høringsdokumentene

Høringsoppsummering

4. oktober 2023