Høring om forslag til endringer i forskrift 15. januar 2014 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg.

Høringen foreslår å åpne for bruk av modulvogntog ved driftsstans utover 24 timer på Dovrebanen.