Vegdirektoratet foreslår på oppdrag fra Samferdselsdepartementet endringer i flere forskrifter som er gitt med hjemmel i vegtrafikkloven slik at selvbalanserende kjøretøy kan benyttes på offentlige arealer i Norge.

I tillegg fremmes forslag om å gjøre unntak fra forsikringsplikten etter bilansvarslova for denne typen kjøretøy.