Forslag til endring i forskrift om kjørende og gående trafikk og forskrift om bruk av kjøretøy.

Vegdirektoratet sender på vegne av Samferdselsdepartementet på høring forslag til endring i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk og forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy, slik at biler i klasse M1 mellom 3 500 kg og 7 500 kg kan ha økt tillatt hastighet og kjøretøybredde. Videre foreslås det at bobiler mellom 3 500 kg og 7 500 kg skal oppfylle samme krav til vinterutrustning som personbiler.