Forslaget gjelder bl.a. alternative krav for enkeltgodkjenning, en noe mer fleksibel unntaksadgang for Statens vegvesens regioner ved enkeltgodkjenning samt at enkelte løpende dispensasjon er blir forskriftsfestet.

-