Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil på offentlig høring.

Forordning 2015/562 endrer forordning 347/2012 som omhandler avanse1i nødbremsesystem (AEBS). Forordningen fastsetter testkriterier for advarsel og bremseaktivering for kjøretøy i gruppe M2 og N2 med totalvekt ikke over 8 tonn.