Ny typegodkjenningsforordning knyttet til kunstig lydkilde for bil – implementering av forordning (EU) 2019/839.

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring i forskrift 15. september 2012 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) på offentlig høring.