Høring om forordning som korrigerer traktorforordning (EU) nr. 167/2013.

Vegdirektoratet sender med dette forslag om endring av Forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften) på offentlig høring.