Dette er en høring av tre mindre endringer som vi mener bør justeres innen kort tid. Vi ønsker blant annet å forbedre ordningen med øvingskjøring i den mørke årstiden.

Dette er en høring av tre mindre endringer som vi mener bør justeres innen kort tid. Vi ønsker blant annet å forbedre ordningen med øvingskjøring i den mørke årstiden.