Se høringsinnspill som har kommet inn for høringen om Forslag til endring i regelverket for små elektriske kjøretøy.

Høringsinnspill

Høringsinnspill uten merknader