Forslag til endring i verneutstyrsforskriften – innføring av alternative krav til barnesikringsutstyr i bil.

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn (verneutstyrsforskriften) på offentlig høring. Bakgrunnen for endringene er at Kommisjonen har vedtatt gjennomføringsdirektiv 2014/37/EU, som Norge i henhold til EØS-avtalen er forpliktet til å implementere.

Endringene medfører innføringen av et alternativt sett med krav til barnesikringsutstyr. Forskriftsendringene innebærer altså ikke endrede minimumskrav til barnesikringsutstyr i Norge.