Høring om forslag til forskrifter om endring av forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy (PKK forskriften) og forskrift 13. mai nr. 589 om kjøretøyverksteder (verkstedforskriften).

Det foreslås at endringsforskriftene trer i kraft 1. januar 2015

OPPSUMMERING 03.09.2014:

Høringsdokumentene: