Statens vegvesen har fått i oppdrag å vurdere økt bruk av overtredelsesgebyr for brudd på vegtrafikklovgivningen.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Statens vegvesen på høring forslag til endring i yrkestransportloven og forslag til ny forskrift om overtredelsesgebyr. Forslagene gjelder i hovedsak brudd på kabotasjereglene. Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der transportøren hører hjemme.