Høring om forslag til forenklet tilgang til førerkort i klasse A1 for innehavere av førerkort i klasse B, lavere alderskrav for førerkort i klasse AM 147, en ordning for utvidelse av klasse T til AM 147 og rett til besøkskjøring i seks måneder for arbeidere med førerkort utstedt utenfor EØS.

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften.