Høringen er en oppfølging av høringen av 30. august 2010 om ny forskrift og høringen av 29. juni 2012 med revidering av forskriften.

Forslaget gjelder en tilføyelse i unntaksbestemmelsen i sensorforskriften, slik den blir lik med øvrige forskrifter som omhandler dispensasjonsadgang fra helsekrav.

OPPSUMMERING 13.02.2014

Høringsdokumentene: