Informasjon om høring: Implementering av forordning (EU) 2017/686.

Nytt, strengere avgasskrav for traktor trådte i kraft 1/10-16. Denne datoen er vedtatt utsatt med ett år.