Høringen omfatter forslag om utvidelse av anvendelsesområdet til skilt 144 «Syklende» og forslag om å gjøre unntak fra kravet om høring i § 27 nr. 1.

Høringen omfatter to ulike endringsforslag. Med bakgrunn i innspill vi fikk i høringen knyttet til N300 (Trafikkskilt), foreslår vi for det første å utvide anvendelsesområdet til skilt 144 «Syklende», slik at dette skiltet også kan brukes for å varsle om syklist i tunnel. Vi mener slik skilting vil være mer forståelig for trafikantene enn dagens skiltløsning. For det andre foreslår vi å gjøre unntak fra høringsplikten i § 27 nr. 1 i tilfeller der det skal settes opp nye vikepliktskilt i nyetablerte kryss på strekninger som allerede er forkjørsregulert.

Last ned høringsdokumenter