Informasjon om høring: Gjelder nye typegodkjenningsbestemmelser for traktor og bil.

Forslag om endring av traktorforskriften og bilforskriften som følge av nye typegodkjenningskrav.