På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Vegdirektoratet på høring forslag til endring av regelverket for motorsport.

Det er de senere årene uttrykt ønsker om endringer i forskrift 15. januar 2001 nr. 26 om motorsport på lukket bane. Dels på grunn av at dette er et foreldet regelverk, og også for å lage et regelverk som åpner for etablering av nye motorsportforbund. Det er også et sterkt politisk ønske å kanalisere ekstremadferd vekk fra offentlig vei og over på bane.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Vegdirektoratet også på høring forslag til endring i vegtrafikkloven § 6 om fartsregler.