Trafikant- og kjøretøydivisjonen har utarbeidet forslag om krav til styrket frontbeskyttelse for buss som går i løyvepliktig rutetransport.

Hva høringen gjelder

Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Statens vegvesen med dette forslag til     forskrift om endring i forskrift 3. desember 2009 nr. 1438 om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. på offentlig høring.  Statens vegvesen foreslår å innføre krav til frontbeskyttelse på buss M3 klasse I, II og III som har rute eller turvognløyve ved å endre forskriftens § 4.

Bakgrunnen er at det har vært et ikke ubetydelig antall ulykker der busser har vært involvert og hvor bussjåfører har blitt alvorlig skadet eller drept i forbindelse med frontalkollisjon. Statens havarikommisjon (SHK) har derfor i rapport 2019/04 anbefalt at det innføres tekniske krav til bussens front for å redusere skadeomfanget ifb. med en eventuell frontalkollisjon. Det er også fra de ansattes organisasjoner blitt tatt opp at bussene må bli mer kollisjonssikre.

Last ned høringsdokumentene