Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil på offentlig høring.

Forordning 2015/45/EU endrer direktiv 2007/46/EF og forordning nr. 692/2008, og sikrer at informasjonen om bruk av økoinnovasjoner fremkommer i relevante dokumenter som benyttes i typegodkjenningsprosessen.