Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Forslaget gjelder endring av overgangsbestemmelse for godkjenning av to- og trehjulede motorvogner i § 6-3b, der rammeforordning (EU) nr. 168/2013, samt forordning (EU) nr. 4/2014, forordning (EU) nr. 44/2014, forordning (EU) nr. 134/2014 allerede er tatt inn. Overgangsbestemmelsen bør nå utvides for å ta inn referanse til ytterligere en ny forordning som utfyller rammeforordningen. Dette gjelder den nylig vedtatte forordning (EU) nr. 901/2014.

Nytt regelverk for godkjenning av to- og trehjulede motorvogner trer bindende i kraft fra 1.1.2016. I mellomtiden vil det komme to- og trehjulede motorvogner som er dokumentert etter dette regelverket. Overgangsbestemmelsen skal sikre at disse kjøretøyene skal kunne godkjennes i Norge.