Den gjeldende versjon av Håndbok 820 ble publisert i 2013 og er en veileder i Statens vegvesens håndbokserie. Revidert håndbok stiller tydeligere krav til data som skal leveres og har derfor endret status fra veileder til normal.

Samferdselsdepartementet gitt Statens vegvesen i oppdrag å realisere en nasjonal konkurransenøytral reiseplanleggingstjeneste med baksystem for å håndtere informasjonsflyt av rutedata.