Oversikt over rapporter utgitt i denne serien siden 2012.

Rapporter registrert i vitenarkivet Brage
Nr. Rapport Utgiver Utgitt
958

Avalanche Hazard Assess-ment Supported by UA (Brage)

Edward McCormack (editor)

Statens vegvesen Drift og vedlikehold januar 2024
950

Undersøking av langtidseksponerte armeringsfibrar (Brage)

Per Hagelia

Statens vegvesen Myndighet og regelverk januar 2024
949

Handlingsplan for direkte klimagassutslipp fra utbyggingsprosjekter (Brage)

Per Fjeldal og Erlend B. Borgli

Statens vegvesen Utbygging oktober 2023
939

Handlingsplan for regulering av mikromobilitet (Brage)

Karolina Hye Aaland, Kamilla Lein Kjølberg, Arve Kirkevold

Statens vegvesen Myndighet og regelverk november 2023
938

Bærekraftig bylogistikk : Artikkelsamling fra Bylogistikkprogrammet (Brage)

Toril Presttun

Statens vegvesen Transport og samfunn november 2023
937

Hensynet til lysforurensning i norske lysplaner med søkelys på livet i havet (Brage)

Idunn Saltnes Skjerdingstad, Filippa Herheim Tassell og Jørgine Øverli Riise

Statens vegvesen Transport og samfunn november 2023
936

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2022 (Brage)

Svein Ringen jr.

Statens vegvesen Transport og samfunn november 2023
932

Mengderapport vinteren 2022/2023 (Brage)

Torstein Isaksen

Statens vegvesen Drift og vedlikehold september 2023
931

Kartlegging: nasjonal regulering av mikromobilitet (Brage)

Kamilla Lein Kjølberg

Statens vegvesen Myndighet og regelverk oktober 2023
928

FoUI MilGRO rv. 80 Sandvik–Sagelva – miljøgeologi – kortreist stein (Brage)

Finn Sverre D Karlsen

Statens vegvesen Utbygging august 2023
927

Hvordan måler vi fremkommelighet? (Brage)

Finn Tore Johansen, Børge Bang, et al

Statens vegvesen Myndighet og regelverk august 2023
925

Renhold og støvdemping av veg, gate og tunnel (Brage)

Tor Erik Saltnes, Anette H. Mahle (ViaNova)

Statens vegvesen Drift og vedlikehold august 2023
923

Ya bru – Erfaringsrapport : Automatisert produksjon basert på lasersveis for bygging av stålbruer (Brage)

Cato Dørum

Statens vegvesen Utbygging juli 2023
922

Sur avrenning frå rusta svovelførande gneis (Brage)

Per Hagelia

Statens vegvesen Utbygging juni 2023
919

Temaanalyse av dødsulykker i forbindelse med arbeid på og ved vei (Brage)

Kirsti Huserbråten, Renata Steinbakk

Statens vegvesen Transport og samfunn juni 2023
918

Riksveiene i Oslo-området (Brage)

Ellen M. Foslie (Statens vegvesen), Knut M. Galta (Asplan Viak AS)

Statens vegvesen Transport og samfunn mai 2023
915

KlimaGrunns arbeidsmetode for grunnforsterkning (Brage)

T.E. Helle, A. Gerhardsen, T. Rekdal, S. Giese, I. Hegseth, P. Wiersholm

Statens vegvesen Utbygging mai 2023
913

Miljøgeologisk riktig planlegging og bygging (Brage)

Per Hagelia, Finn Sverre Daniel Karlsen

Statens vegvesen Utbygging mai 2023
909

Kartlegging av trafikkulukker og -uhell på E39 mellom Sandnes og Stavanger (Brage)

Hans Bjørnar Tunheim

Statens vegvesen Transport og samfunn april 2023
904

FoU Utprøving av vekstjord til trær (Brage)

Ingjerd Solfjeld (NMBU), Trond Børresen (NMBU), Erik Solfjeld (Statens vegvesen)

Statens vegvesen Drift og vedlikehold mars 2023
903

Utvikling, kalibrering og implementering (Brage)

Ragnar Evensen, Johnny M. Johansen

Statens vegvesen Drift og vedlikehold desember 2022
901

Erfaringsrapport permanent rørspunt mot jernbane (Brage)

Torbjørn Johansen, Josefin Ogemann, Katinka Wingerei Stenstad, Rune Grøsland

Statens vegvesen Myndighet og regelverk mars 2023
899

Trafikksikkerhetsvurdering av riksvegrutene (Brage)

Anne Mette Bjerkan, Arild Engebretsen, Arild Ø. Ragnøy

Statens vegvesen Transport og samfunn februar 2022
897

Logistikkarealer i by (Brage)

Toril Presttun, Kristin Forsnes, Hege Herheim

Statens vegvesen Transport og samfunn februar 2023
896

Resultat av posisjoneringstest (Brage)

Alexander Svindseth, Trond Arve Håkonsen, Kenneth Sørensen

Statens vegvesen Transport og samfunn februar 2022
895

Biokull i vekstsubstrat til trær i bymiljø (Brage)

Ingjerd Solfjeld (NMBU), Trond Børresen (NMBU), Erik Solfjeld (Statens vegvesen)

Statens vegvesen Drift og vedlikehold februar 2023
887

Test av brøytestikk vinteren 2021/2022 (Brage)

Inge Bolme, Veidekke Industri

Statens vegvesen Drift og vedlikehold november 2022
886

Test av brøytestikk vinteren 2020/2021 (Brage)

Inge Bolme, Veidekke Industri

Statens vegvesen Drift og vedlikehold september 2021
884

Erfaringsrapport Olav Kyrres gate : Storgatestein og drensbetong i bærelag (Brage)

Arya Bastiko, Bård Pedersen

Statens vegvesen Drift og vedlikehold desember 2022
882

Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Brage)

Nils Uthus, Joralf Aurstad, Geir Berntsen og Even K. Sund

Statens vegvesen Drift og vedlikehold desember 2022
880

FoU-RiskBIM (Brage)

Eva Westgaard Pettersen, Jan Erik Lien, Naomi Paulsen, Linda Thørnquist

Statens vegvesen Utbygging oktober 2022
879

Vanninnhold i tilslagsmaterialer (Brage)

Arnhild Ulvik

Statens vegvesen Myndighet og regelverk november 2022
878

Mikroskopisk undersøking av betong (Brage)

Per Hagelia

Statens vegvesen Myndighet og regelverk november 2022
873

Field test of UAS to support avalanche monitoring (Brage)

Regula Frauenfelder (red.)

Statens vegvesen Drift og vedlikehold november 2022
871

Nasjonal gjennomføringsplan for motorsykkel, moped og ATV 2022-2025 (Brage)

Kirsti Huserbråten, Klaus Ottersen

Statens vegvesen Transport og samfunn oktober 2022
868

Veikart for regulering av mikromobilitet (Brage)

Kamilla Lein Kjølberg, Karolina Hye Aaland mfl.

Statens vegvesen Myndighet og regelverk oktober 2022
867

Integrerte og multimodale mobilitetstjenester (Brage)

Trond Foss

Statens vegvesen Myndighet og regelverk oktober 2022
866

Mengderapport vinteren 2021/2022 (Brage)

Torstein Isaksen

Statens vegvesen Drift og vedlikehold september 2022
865

FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017–2021, sluttrapport (Brage)

Bård M. Pedersen

Statens vegvesen Myndighet og regelverk september 2022
861

Hva hemmer og fremmer innføring av MaaS? (Brage)

Håkon Wold, Oddbjørn Strøm (VIA NOVA) Kjersti Midttun, Mette Hendbukt (Statens vegvesen)

Statens vegvesen Myndighet og regelverk september 2022
855

Bæreevneklassifisering av bruer med alkalireaksjoner (Brage)

Håvard Johansen

Statens vegvesen Myndighet og regelverk desember 2022
852

Inspeksjon av bruer med alkalireaksjoner (Brage)

Eva Rodum og Bård M. Pedersen

Statens vegvesen Myndighet og regelverk desember 2022
851

Feltforsøk – mørtel egnet for katodisk beskyttelse (Brage)

Stig Henning Helgestad, Karla Hornbostel, Øyvind Bjøntegaard, Roy Antonsen

Statens vegvesen Myndighet og regelverk februar 2023
850

Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse (Brage)

Karla Hornbostel, Eva Rodum, Roy E. Antonsen, Stig Henning Helgestad

Statens vegvesen Myndighet og regelverk februar 2024
849

Lundevann – feltforsøk med overflatebehandling (Brage)

Eva Rodum, Claus K. Larsen

Statens vegvesen Myndighet og regelverk november 2022
848

Askimporten – feltforsøk med overflatebehandling (Brage)

Eva Rodum

Statens vegvesen Myndighet og regelverk desember 2022
847

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2021 (Brage)

Svein Ringen jr.

Statens vegvesen Transport og samfunn august 2022
846

Maskinlesbar håndbok V441 – Bruinspeksjon, sluttrapport (Brage)

Jan Erik Hoel, Sigve Pettersen, Bjørnar Markussen, Lars Wikström, Ingar Skogli, mfl.

Statens vegvesen Utbygging september 2021
845

Maskinlesbar håndbok V440 – Bruregistrering (Brutus) sluttrapport (Brage)

Jan Erik Hoel, Sigve Pettersen, Bjørnar Markussen, Lars Wikström, Ingar Skogli, m.fl.

Statens vegvesen Utbygging september 2021
843

Herøysund bru, korrosjon av etterspent armering (Brage)

Roy Johnsen

Statens vegvesen Myndighet og regelverk juli 2022
841

Tidlig overflatebehandling av lavvarmebetong (Brage)

Eva Rodum

Statens vegvesen Myndighet og regelverk juni 2022
832

Opplæring i vinterdrift for operatører : Driftskontrakter på riksveg med oppstart 2022 og senere (Brage)

Øystein Larsen mfl.

Statens vegvesen Drift og vedlikehold august 2022
827

Klassifisering av kjøretøy – ITS pilot (Brage)

Håvard Grundtvig Dahle Løvaas

Statens vegvesen Transport og samfunn desember 2021
825

Lidar on UAS to support avalanche monitoring (Brage)

Edward McCormack (red.)

Statens vegvesen Drift og vedlikehold mai 2022
821

ITS tjenester basert på samvirkende ITS (Brage)

Trond Foss og Knut Evensen

Statens vegvesen Myndighet og regelverk mai 2022
820

Kartlegging av grøfter med bilbåren laserskanner (Brage)

Per Otto Aursand

Statens vegvesen Drift og vedlikehold mai 2022
818

Levetidsanalyse av kantdragere for tre bruer (Brage)

Carolina Boschmann Käthler, ETH Zurich, Ueli Angst, ETH Zurich

Statens vegvesen Myndighet og regelverk april 2022
817

Tilsetningsstoffer til lavtemperaturasfalt (Brage)

Torbjørn Jørgensen

Statens vegvesen Drift og vedlikehold april 2022
815

Klimatilpasning i Statens vegvesen (Brage)

Gordana Petkovic

Statens vegvesen Myndighet og regelverk mars 2022
806

Veiledning for regulering av elektriske sparkesykler på offentlig grunn (Brage)

Håkon Wold og Hans Westerheim

Statens vegvesen Myndighet og regelverk mars 2022
805

Støvdempende kjemikalier (Brage)

Janne Siren Fjærestad

Statens vegvesen Drift og vedlikehold november 2021
804

Belastningsforsøk – sammenligning av vegslitasje (Brage)

Geir Berntsen

Statens vegvesen Drift og vedlikehold februar 2022
803

Statens vegvesen sine forsøk for å redusere antallet viltpåkjørsler (Brage)

Henrik Wildenschild

Statens vegvesen Transport og samfunn februar 2022
802

Blågrønn infrastruktur (Brage)

Sabina Sefo, Sina Andrine Hareide Killi, Sverre Landmark

Statens vegvesen Transport og samfunn desember 2021
801

Håndtering av kritiske grunnforhold (Brage)

Guro S. Grøndalen, Eivind Schnell Juvik, Hanne Bratlie Ottesen, Samson Abate Degago, Øyvind Hellum, Jens Kveli

Statens vegvesen Drift og vedlikehold desember 2021
800

Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Brage)

Nils Uthus, Joralf Aurstad, Geir Berntsen

Statens vegvesen Drift og vedlikehold desember 2021
739

Klebing mellom asfaltlag (Brage)

Thomas Haukli Fiske

Statens vegvesen Drift og vedlikehold november 2021
738

Mengderapport vinteren 2020/2021 (Brage)

Torstein Isaksen

Statens vegvesen Drift og vedlikehold november 2021
735

Nøyaktighet ved WIM (Weigh-In-Motion) målinger (Brage)

Rabira Garba Saba

Statens vegvesen Drift og vedlikehold oktober 2021
734

KFA rejuvenatorprosjekt (Brage)

Torbjørn Jørgensen

Statens vegvesen Drift og vedlikehold september 2021
733

Seismiske målemetoder (Brage)

Jan Steinar Rønning, NGU

Statens vegvesen Myndighet og regelverk september 2021
729

Renholdsforsøk 2019–2020 (Brage)

B. Snilsberg, D. Gryteselv, I-L. Sætermo Veivåg, K. Peckolt Fordal, K. Indo, E. Monsen

Statens vegvesen Drift og vedlikehold august 2021
727

Vareleveringslommene i Thorvald Meyers gate : En rapport om utforming for flerbruk (Brage)

Cecilia Taylor Elverum, Eline Leithaug Hårstad, Sandra Skiaker

Statens vegvesen Transport og samfunn august 2021
723

Vegutformingsnormaler : Utvikling av grunnparametre og linjeføringsparametre (Brage) 

Jon Arne Klemetsaune

Statens vegvesen Myndighet og regelverk juni 2021
721

Bruk av offeranoder ved betongrehabilitering (Brage)

Johan Ahlström og Bror Sederholm

Statens vegvesen Myndighet og regelverk mars 2021
720

Skader på sykkel og elektrisk sparkesykkel i Oslo (Brage)

Anne Mette Bjerkan, Arild Engebretsen, Renata Torquato Steinbakk

Statens vegvesen Transport og samfunn mars 2021
719

Kommunikasjonsteknologi i vegtransportsektoren (Brage)

Thor Gunnar Eskedal, Erlend Hoksrud Aakre,
Tomas Levin og Finn Tore Johansen

Statens vegvesen Myndighet og regelverk februar 2021
718

Etterspente betongbruer : Inspeksjonsmanual (Brage)

DEKRA Industrial: A. Karlsson, E. Boström, P. Jilderda

Statens vegvesen Myndighet og regelverk mars 2021
717

Deteksjon av snøskred ved hjelp av infralyd (Brage)

Tore Humstad, Martin Venås, Paul Velsand og  Stian Langeland

Statens vegvesen Drift og vedlikehold mars 2021
713

Vegoppmerking - Forsøk med plan nedfresing av midtlinje i asfaltdekker (Brage)

Terje Giæver

Statens vegvesen Myndighet og regelverk mars 2021
712

Laser measurement of pavement condition on E8 Borealis (Brage)

Trond Østen

Statens vegvesen Drift og vedlikehold mai 2021
711

Rusttrege stål. Korrosjonshastighet i ulike miljøer (Brage) 

Ole Øystein Knudsen

Statens vegvesen Myndighet og regelverk februar 2021
708

Forprosjekt - Metodeutvikling for vurdering av bærekraft i mobilitetsprosjekter (Brage)

Ana K Johansen, Kristin R Forsnes, Elisabeth Skuggevik

Statens vegvesen Transport og samfunn januar 2021
707

Måling av vegoverbygning, bæreevne og grøftedybder (Brage) 

Per Otto Aursand

Statens vegvesen Drift og vedlikehold februar 2021
706

Motstand mot tinesalter og frostskader i betong (8 år) (Brage)

Øyvind Bjøntegård

Statens vegvesen Myndighet og regelverk juni 2023
704

Tetting av lekkende borhull med injeksjonsmasse (Brage) 

Elisabeth Gundersen, Eigil Haugen

Statens vegvesen Utbygging februar 2021
701

Mengderapport vinteren 2019/2020 (Brage)

Torstein Isaksen

Statens vegvesen Drift og vedlikehold januar 2021
699

Utredning av metoder for inspeksjon av etterspent armering i betongbruer (Brage)

A. Karlsson, P. Jilderda, B. Täljsten

Statens vegvesen Myndighet og regelverk januar 2021
698

Vegkart for arbeid med standardisering av ITS : Et nasjonalt vegkart for deltagelse i internasjonal ITS standardisering og bruk av ITS standarder innen vegtransport i Norge (Brage)

Thor Gunnar Eskedal mfl.

Statens vegvesen Vegdirektoratet november 2020
697

Funksjonskrav i N200 Vegbygging : Resultater fra spørreundersøkelse (Brage)

Jørn I. Arntsen

Statens vegvesen Vegdirektoratet november 2020
696

GNSS-punktobservasjoner for etablering av fastmerker (Brage)

Trond Arve Haakonsen

Statens vegvesen Transport og samfunn november 2020
692

Ringanalyse for kulemølle (Brage) 

Arnhild Ulvik

Statens vegvesen Drift og vedlikehold august 2020
691

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2019 (Brage) 

Svein Ringen jr.

Statens vegvesen Transport og samfunn august 2020
689

Vegoppmerking (Brage)

Terje Giæver

Statens vegvesen Myndighet og regelverk mai 2021
687

Universell utforming på holdeplasser (Brage)

BjørnarReitan Hogstad og Kristin Nyeng Nome 

Statens vegvesen Transport og samfunn 2020
684

LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger : Laboratorieundersøkelser (Brage)

Torbjørn Jørgensen og Wenche Hovin

Vegdirektoratet
Region midt 
november 2019
683

Korrosjonsbeskyttelse av norske stålbruer : Oversikt over utviklingen i det 20. århundre (Brage)

Reidar Klinge

Vegdirektoratet august 2019
682

Rushtidsavgiften i Bergen 2016-2018: En analyse av trafikale effekter på mellomlang sikt (Brage)

Eirik Lund Presterud

Vegdirektoratet august 2018
681

Lærebok: Drenering og håndtering av overvann (Brage)

Harald Norem, Kristine Flesjø, Joakim Sellevold, Monika Rødin Lund,
Per Lars Erik Viréhn (Bane Nor)

Vegdirektoratet februar 2018
680

Temaanalyse av dødsulykker med gående og syklende: I tilknytning til arbeid på/ved veg (Brage) 

Vibeke Schau

Region sør august 2017
679

Ringanalyse på polymermodifisert bitumen 2017: NAMet bindemidler (Brage)

Torbjørn Jørgensen og Wenche Hovin 

Vegdirektoratet
Region midt 
mars 2018
678

Rushtidavgift i Bergen: En analyse av trafikale og økonomiske konsekvenser 15 måneder etter innføring (Brage)

Eirik Lund Presterud

Vegdirektoratet august 2017
677

E39 Joberget løsmassetunnel - Rørskjerm: Erfaringsrapport (Brage) 

Asgeir S. Gylland og Bent Aagaard, SWECO

Vegdirektoratet  juni 2017
676

Bergkvalitet og Q-verdier i Kvernsundtunnelen: Sammenligning mellom forundersøkelse og tunneldrift (Brage)

Edvard Iversen

Vegdirektoratet februar 2018
674

Injeksjon Bjarkøyforbindelsen; Kvernsundtunnelen: Gjennomgang av injeksjonsomfanget med særlig vekt på "Problemsonen" (Brage)

Edvard Iversen

Vegdirektoratet  februar 2018
673

Opplæring i vinterdrift for operatører : Driftskontrakter med oppstart 2018 (Brage) 

Dagfin Gryteselv, Bård Nonstad, Kai Rune Lysbakken m.fl.

Vegdirektoratet juli 2018
671

Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse: Beskrivelse av feltforsøket FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017 – 2021 (Brage)

Karla Hornbostel, Roy E. Antonsen, Stig Henning Helgestad, Odd-Magne Rognan

Statens vegvesen Drift og vedlikehold september 2020
670

Retningslinjer asfalt 2019 (Brage)

Asbjørn Arnevik, Ragnar Evensen, Nils Sigurd Uthus, Joralf Aurstad, Jostein Aksnes, Torbjørn Jørgensen

Vegdirektoratet desember 2018
669

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2017 (Brage)

Svein Ringen jr.

Vegdirektoratet juni 2018
668

Beregningsveiledning for etteroppspente betongbruer (Brage)

Håvard Johansen

Vegdirektoratet januar 2017
667

Last-derformasjonsutvikling for ulike tunnelhvelv (Brage) 

Erlend Orthe

Vegdirektoratet januar 2017
665

Utlekkingsforsøk med svartskifer fra Rv. 4, Hadeland (Brage) 

Halldis Fjermestad, Per Hagelia, Tore Thomassen 

Region øst mai 2017
664

Konsekvensutredning kulturmiljø: Fv82 Reinsnes-Forfjord (Brage) 

Tom A. Edvardsen

Region nord oktober 2016
662

Internasjonale studier av sambruksområder: Lesbarhet og fremkommelighet for ulike brukergrupper (Brage) 

Peter Aleksander Øvrebøe

Vegdirektoratet oktober 2016

660

Klima- og miljøeffekter ved vinterdrift av veg: Utredning av effekter og potensial for reduksjon av utslipp ved vinterdrift av veger (Brage) 

Helene I. Hov, Nora O. Schjoldager

Statens vegvesen Drift og vedlikehold februar 2020

659

Lønnsomhet av tiltak for klimatilpasning (Brage)

Øyvind N. Handberg, Menon Econ, Torbjørn Selseng, Vestlandsforskning mfl.

Vegdirektoratet mars 2020
657

Reagere effektivt og samordna på natur-og skredfare (Brage)

Lene L. Kristensen, Heidi Bjordal, Knut Inge Orset, Martine H. Frekhaug, Tore Humsta

Statens vegvesen mai 2020
656

Geologi: Ingeniørgeologisk sluttrapport for Teigkamptunnelen E6 Biri - Otta, delstrekning Vinstra - Sjoa (Brage) 

Daniel Haugen Edvardsen

Region øst  september 2016
655

Bruk av fotogrammetri og droner ved vurdering av snøskredfare (Brage)

E. McCormack (red.), R. Frauenfelder, S. Salazar, H. Smebye, T. Humstad og E. Solbakken

Statens vegvesen mai 2020
653

Elastisiteter i biltransporten: En empirisk undersøkelse av bomringen i Oslo fra 1991 til 2008 (Brage)

Thorkild Bretteville-Jensen

Vegdirektoratet august 2016
652

Effekt av magnesiumklorid på betongbestandighet: Status og litteraturstudium (Brage)

Tobias Danner og Hedda Vikan

Vegdirektoratet september 2016
651

Inngrep i områder med sulfidrike mineraler: Effekter og miljørisiko (Brage) 

Skipperud et al.

Vegdirektoratet september 2016
650

Rensebasseng i Region sør: Tilstandskartlegging 2015 (Brage) 

Espen Rise Gregersen, Ivar Gaaserud Pettersen og Frode Nordang Bye

Region sør september 2016
649

TS - Rapport: Sikkerhetsstyring i Statens vegvesen (Brage)

Ivar Haldorsen og Finn Harald Amundsen

Vegdirektoratet september 2016
648

Samledokumentasjon: For utbyggingsprosjekter avsluttet 2014 (Brage)

Geir Saxebøl

Vegdirektoratet juni 2016
647

Sandfraksjoners betydning med tanke på friksjon : Feltforsøk Bjorli (Brage)

Inge Bolme, Veidekke Industri

Vegdirektoratet august 2018
646

Energibesparende vegbelysning: Etatsprogram Lavere energiforbruk i Statens vegvesen (LEIV) 2013-2017 (Brage)

Thim Nørgaard Andersen, Allan Ruberg, ÅF Lighting

Vegdirektoratet  august 2016 
645

Min sykkel er lastet med (Brage) 

Annika Nordbye Rundberget, Eirill Storsul, Frode Wilhelmsen og Sondre Osnes

Vegdirektoratet september 2016
643

Digital tvilling i Statens vegvesen (Brage)

Zhupanova, L., Rønningen, E.S., Bubilek, P., Bergheim, M., , Hjermstad-Sollerud, H

Statens vegvesen Utbygging april 2020
642

Tidsdifferensierte bomtakster i Bergen: En analyse av trafikale og økonomiske kortidskonsekvenser (Brage) 

Eirik Lund Presterud

Vegdirektoratet august 2016
640

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2016 (Brage)

Svein Ringen jr.

Vegdirektoratet mai 2017
Nr. 639

Gjennomgang av skilt for hjortevilt 2016 (Brage)

Ola Stranden Andersen og Ingvild Ytterborg 

Region midt  august 2016
Nr. 638

Måling av gjennomkjøringstrafikk med Autopass Reisetider (Brage)

Finn Tore Johansen, Are Sturød og Tor Eriksen

Vegdirektoratet Myndighet og regelverk mai 2020
Nr. 636

Bildegjenkjenning i vurdering av skredfare (Brage) 

 Torbjørn Smørgrav og Eivind Susort (Geomonitor AS)

Statens vegvesen februar 2020
Nr. 635

Sikre biler 2015: Årlig oversikt over de 100 mest solgte personbilmodellene (Brage)

Vegdirektoratet juli 2016
Nr. 634

Morgendagens klimarisiko og kost-nyttevurderingar (Brage)

Torbjørn Selseng, Vestlandsforskning og Øyvind N. Handberg, Menon Econ. m fl

Statens vegvesen januar 2020
Nr. 633

Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer: Statusrapport : Etatsprogram Vinterdrift (EVI) (Brage)

Åsmund Holen 

Vegdirektoratet mai 2017
Nr. 632

Veileder for risiko- og sårbarhetsanalyser i vegplanlegging (Brage)

Martine Holm Frekhaug m. fl.

Statens vegvesen Utbygging februar 2020
Nr. 631

Smart mobilitet, likhet og interoperable tjenester (Brage)

ViaNova

Statens vegvesen Myndighet og regelverk april 2020
Nr. 627

Klebing mellom asfaltlag: Feltmåling av mengde klebeemulasjon påført og laboratorietesting av skjærbindingsstyrke (Brage)

Wenche Hovin & Rabbira Garba Saba

Vegdirektoratet juni 2016
Nr. 626

Lærebok: Vegteknologi (Brage) 

Joralf Aurstad m.fl.

Vegdirektoratet juni 2016
Nr. 625

Test av sandingsmetoder og utstyr : Fastsand og varmsand (Brage)

Inge Bolme (Veidekke Industri)

Vegdirektoratet september 2018
Nr. 623

Forebyggende snøskredkontroll : Erfaringsrapport fra RESPONS-prosjektet (Brage)

Lene Lundgren Kristensen m.fl

Vegdirektoratet Januar 2020
Nr. 622 

Forskningsprosjekter og annen virksomhet: Tunnel og betongseksjonen i 2015 (Brage) 

Vegdirektoratet juni 2016
Nr. 621

Grunnkurs i håndtering av skred og flom : Kompendium (Brage)

Tore Humstad 

Drift og vedlikehold januar 2020
Nr. 620

Ulike trafikantgruppers samspill på ring 2 i Oslo : Hvordan løsninger for sykkel, gående og kollektivtransport påvirker adferd (Brage)

Tonje Lysø og Solveig Schjetne Valheim

Vegdirektoratet desember 2019
Nr. 619

Renholdsforsøk i tunnel og gate i Trondheim våren 2015: Strindheimtunnelen og Haakon VII gate (Brage) 

Brynhild Snilsberg og Dagfin Gryteselv m.fl.

Vegdirektoratet  juni 2016
Nr. 617

Ekspressbussutredning: Region sør - 2016 (Brage) 

Regine M. Hildre

Region sør mai 2017
Nr. 615

Evaluating sensors for snow avalanche monitoring on UAS : Findings from Andøya, Norway, April 16-18, 2018 (Brage)

E. McCormack (editor), T. Vaa, G. Håland, T. Humstad and
R. Frauenfelder

Vegdirektoratet  september 2018 
Nr. 613

Registrering av aksellast: Erfaringer med veiing i fart (WIM) 2011-2015 (Brage) 

Jorunn Riddervold Levy

Vegdirektoratet  juni 2016
Nr. 610

Vegdekker i Region øst 2019 : Status for dekketilstand, kvalitet og kontrakter (Brage)

Jostein Myre

Region øst desember 2019
Nr. 609

Dybdeanalyse av dødsulykker i Region øst : Årsrapport 2017 (Brage)

Artemis Olavesen

Region øst september 2018
Nr. 608

Dybdeanalyse av dødsulykker i Region Nord: Årsrapport 2015 (Brage)

Roar Olsen og Trond Harborg 

Region nord juni 2016
Nr. 607

Dybdeanalyse av dødsulykker i Region nord: Årsrapport 2016 (Brage)

Roar Olsen og Trond Harborg

Region nord juli 2017
Nr. 606

FoU-programmet Varige konstruksjoner 2012-2015: Sluttrapport (Brage)

Aktivitets- og prosjektledere

Vegdirektoratet mai 2016
Nr. 605

Dybdeanalyse av dødsulykker i Region midt: Årsrapport 2017 (Brage)

Monica Knoblauch Brathaug

Region midt oktober 2018
Nr. 604

Jordskjelvdesign i Statens vegvesen: Anbefalinger for geoteknisk prosjektering av veger og samvirke jord-konstruksjoner (Brage)

Amir M. Kaynia (NGI), Øyvind Torgersrud (NGI), Jörgen Johansson (NGI), Hermann Bruun (Statens vegvesen) og Eigil Haugen (Statens vegvesen)

Vegdirektoratet mai 2017
Nr. 603

Ekspandert polystyren i vegbygging : vegbygging med superlette byggeklosser i en historisk sammenheng (Brage)

Roald Aabøe, Tor Erik Frydenlund og Geir Refsdal

Vegdirektoratet august 2019
Nr. 602

Kartlegging av trerekker og alléer i Region midt: Kontraktsområde 1501, 1503, 1504 (Brage) 

Linnea Vereide

Region midt august 2017
Nr. 601

Alkalireaksjoner - Veiledning for konstruktiv analyse: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner (Brage) 

Hans Stemland (SINTEF), Eva Rodum (Statens vegvesen) og Håvard Johansen (Statens vegvesen)

Vegdirektoratet juli 2016
Nr. 600

Måling av homogenitet på asfaltdekker: Bruk av laserskanner (Brage) 

Erik Espe (ViaTech as)

Vegdirektoratet mai 2016
Nr. 599

3 years durability research on slag based mortars: Final report (Brage) 

Rob B. Polder & Timo G. Nijland (TNO)

Vegdirektoratet Januar 2018
Nr. 598

Varige veger: Sluttrapport : Etatsprogrammet Varige veger 2011-2015 (Brage) 

Leif Jørgen Bakløkk

Vegdirektoratet november 2017
Nr. 597

Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anlegg- og driftsfasen (Brage) 

Ranneklev m.fl. 

Vegdirektoratet  mai 2016 
Nr. 596

Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken 2016: Region vest (Brage) 

Hans Olav Hellesøe

Region vest  august 2017
Nr. 595

Vedlikehold av bly og kromatholdige belegg : FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017-2021 (Brage)

Ole Øystein Knudsen

Vegdirektoratet desember 2019
Nr. 594

Radarmålinger av snøskred ved fv. 293 Holmbuktura: Resultater fra testmålinger i 2017 og 2018 (Brage) 

Lorenz Meier (Geopraevent AG)

Region nord juli 2018
Nr. 588

Laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen: Vurdering av fremtidig organisering (Brage)

Trond M. Andersen, Roald Aabøe, Claus K. Larsen, Kristine Flesjøe

Vegdirektoratet mai 2016
Nr. 587

Helhetlig planlegging og utforming av gater (Brage) 

Andreas Bjørne Jacobsen, Ismail Mahammed og Thea Sanner (studenter)

Vegdirektoratet november 2019
Nr. 586

Laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen: Fakta om laboratorievirksomheten (Brage)

Claus K. Larsen, Roald Aabøe, Trond M. Andersen, Svein Ryan, Kristine Flesjøe

Vegdirektoratet  juni 2016
Nr. 584

Smart mobilitet – Veiledning og tiltak (Brage)

ViaNova

Statens vegvesen Myndighet og regelverk februar 2021
Nr. 583

Båttransport av asfalt: Etatsprogrammet Varige veger 2011-2015 (Brage) 

Bjørn Hoven, Roar Telle  (Vegteknisk institutt)

Vegdirektoratet  mai 2016 
Nr. 582

Internt sulfatangrep i sprøytebetong med perlitt: Etatsprogrammet Varige konstruksjonar 2012-2015 (Brage)

Per Hagelia

Vegdirektoratet  desember 2016
Nr. 580 

Tidligfasthet for boltemørtel ved ulike herdetemperaturer: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage) 

Karen Klemetsrud, Stig Helgestad og Øyvind Bjøntegaard

Vegdirektoratet  desember 2017
Nr. 579 

Tilstandsutvikling for nyere betongbruer: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Stig H. Helgestad

Vegdirektoratet oktober 2016
Nr. 578

Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei: Metodeuttesting driftsfase og utdypende veiledning (Brage) 

Joachim Engelstad

Vegdirektoratet oktober 2016
Nr. 577

Miljøbelastningar i vegtunnelar: Etatsprogrammet Varige konstruksjonar 2012-2015 (Brage)

Per Hagelia

Vegdirektoratet desember 2016
Nr. 576 

Biodiversity in Wet Sedimentation Ponds: Constructed for Receiving Road Runoff (Brage) 

JE Brittain, SJ Saltveit, T Bremnes, H Pavels, BP Løfall, JP Nilssen

Vegdirektoratet mai 2017
Nr. 575

Lange og bratte tunneler - styring av brannventilasjon: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Harald Buvik, Statens vegvesen, og Rune Brandt, HBI Haerter

Vegdirektoratet desember 2016
Nr. 574

Temaanalyse av traktorulykker (Brage)

Roar Olsen, Kristian Øvernes, Trond Harborg, Knut Hågensen

Region nord april 2016
Nr. 573

Vegdekker i Region øst 2017: Status for dekketilstand, kvalitet og kontrakter (Brage) 

Jostein Myre

Region øst juni 2018
Nr. 572

Asfaltutviklingsprosjektet i Telemark (AUT) (Brage) 

Roar Telle og Jens Lofthaug

Region sør april 2016
Nr. 570

Oslofjord testfelt for sprøytebetong – etablering og fem års resultat (Brage)

Per Hagelia

Statens vegvesen Vegdirektoratet desember 2019
Nr. 568

Vinterdrift ved høytrafikkerte veger ved lave temperaturer: Litteraturundersøkelse (Brage)

Åsmund Holen

Vegdirektoratet april 2017
Nr. 567

Rushtidsavgift i Oslo: En analyse av trafikale korttidskonsekvenser av miljø- og tidsdifferensierte bomtakster i Oslo (Brage)

Eirik Lund Presterud

Vegdirektoratet januar 2018
Nr. 566

Oppsummering av tilstandsutvikling i sprøytebetong som bergsikring i ulike tunnelmiljø (Brage)

Per Hagelia

Vegdirektoratet juni 2018
Nr. 565

Undersøkelser av vegnære innsjøer i Norge: Vannkjemiske og biologiske undersøkelser - 2016 (Brage) 

Halvor Saunes og Nina Værøy

Vegdirektoratet april 2017
Nr. 564

Undersøkelsen av vegnære innsjøer i Norge: Vannkjemiske og biologiske undersøkelser - 2017 (Brage)

Halvor Saunes, Nina Værøy og Svein Ole Åstebøl

Vegdirektoratet juni 2018
Nr. 562 Fremtidens tunnelbelysning: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Pål J. Larsen, Norconsult 

Vegdirektoratet juli 2016
Nr. 561

Dybdeanalyse av dødsulykker i Region sør: Årsrapport 2017 (Brage) 

Kirsti Huserbråten og Klaus Ottersen

Region sør juni 2018
Nr. 560

Kunnskapsstatus for tunnelbelysning i Norge: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Pål J. Larsen, Norconsult 

Vegdirektoratet  juli 2016 
Nr. 559

Energieffektive tunneler - ENERTUN - D5.1: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Luis Miguel Gonzalo, Geocontrol

Vegdirektoratet mai 2016 
Nr. 558

Energieffektive tunneler - ENERTUN - D4.1: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Luis Miguel Gonzalo, Geocontrol

Vegdirektoratet  mai 2016 
Nr. 557

Nye materialer for bruk i tunnel og bru: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Ole Øystein Knudsen, Dirk Nolte, Rune Gaarder, Tor Arne Hammer

Vegdirektoratet November 2016
Nr. 556

Energieffektive tunneler - ENERTUN - D3.1: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Luis Miguel Gonzalo, Geocontrol

Vegdirektoratet  mai 2016 
Nr. 555

Energieffektive tunneler - ENERTUN - D2.2: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Daniel Octavio de Toledo, Geocontrol

Vegdirektoratet   mai 2016 
Nr. 554

Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer: Case-strekning E6 Oslo - Akershus, oppfølging av førerforhold (Brage)

Åsmund Holen

Vegdirektoratet april 2017
Nr. 553

Dekktester for tunge kjøretøy : har seiping av dekk en effekt? (Brage)

Inge Bolme (VDI)

Vegdirektoratet juli 2019
Nr. 552

Energieffektive tunneler - ENERTUN - D2.1: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Daniel Octavio de Toledo, Geocontrol

Vegdirektoratet mai 2016
Nr. 551

Energieffektive tunneler - ENERTUN - D1.1: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Daniel Octavio de Toledo, Geocontrol

Vegdirektoratet mai 2016
Nr. 550

Feltforsøk med ulik strøsandkvalitet: Etatsprogram Vinterdrift (Brage)

Inge Bolme (Veidekke) og Bård Nonstad (Statens vegvesen)

Vegdirektoratet september 2017
Nr. 549

Asfaltfuger: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Gaute Nordbotten 

Vegdirektoratet mai 2016
Nr. 548

Optimal lengde på fugefrie bruer: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Gaute Nordbotten 

Vegdirektoratet  mai 2016 
Nr. 546

Helhetlig gateplanlegging : et utvalg av relevante publikasjoner (Brage)

Lene Trosten Kaspersen og Hanna Hilmo (studentrapport)

Vegdirektoratet august 2019
Nr. 545

Bruprosjektering med tanke på bestandighet: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Gaute Nordbotten

Vegdirektoratet   mai 2016
Nr. 543

Temanalyse av dødsulykker i gangfelt: Dødsulykker 2005 - 2015 (Brage)

Svein Ringen jr. og Marit Moss-Iversen

Region vest mars 2017
Nr. 542

2017 - 2020 Rammeplan : for avkøyrsler med strekningsvis vurdering av haldning til byggegrenser for riks- og fylkesveg i Region vest (Brage)

Redaktører: Runa Aaland Eggum og Tore Bergundhaugen

Region vest  juni 2018
Nr. 541

Fastlandsforbindelsen mellom Nøtterøy og Tønsberg: Resultater fra strøm-, CTD-, og turbiditetsmålinger i fjorden og Aulielva (Brage)

Bjørn Gjevik, Elisabeth Gundersen og Hilde C. Sandbo

Vegdirektoratet januar 2018
Nr. 540

Enkle tiltak for å redusere hindringer for gående : Idekatalog (Brage)

Frøydis Hollakleiv og Jahn Ivar Kjølseth

Vegdirektoratet  august 2019
Nr. 538

Tinemetoder for stikkrenner og grøfter: Dokumentasjon av eksisterende og nye metoder for fjerning av is i stikkrenner og grøfter i Driftskontrakt 1808 Narvik (Brage)

Knut Magne Reitan, Siviling. Reitan AS

Vegdirektoratet november 2017
Nr. 537

Stavbrekkfonna glideskred : Evaluering etter tre år med målinger (Brage)

Tore Humstad, Halgeir Dahle, Knut Inge Orset, Martin Venås og Ingrid Skrede

Vegdirektoratet august 2018
Nr. 536

Renholdsforsøk 2017: Uttesting av ny spylebom i tunnel og gate i Kristiansund (Brage)

Brynhild Snilsberg, Dagfin Gryteselv og Inga-Loise Sætermo Veivåg

Vegdirektoratet desember 2017
Nr. 535

Går det bra? Kartleggingsmetoder for gående: Gangtrafikk, infrastruktur og omgivelser (Brage)

Eskil Mikal Langnes Bakke og Malene Øien Eiksund

Vegdirektoratet  november 2017 
Nr. 534

Renholdsforsøk 2017 : Uttesting av renholdsmaskiner i gate i Trondheim (Brage)

Brynhild Snilsberg, Dagfin Gryteselv, Inga-Loise Sætermo Veivåg, m.fl. 

Vegdirektoratet mai 2018
Nr. 533

Fastlandsforbindelsen mellom Nøtterøy og Tønsberg: Endringer i strømforholdene i Byfjorden og Tønsberg havn (Brage)

Bjørn Gjevik, Elisabeth Gundersen og Hilde C. Sandbo

Vegdirektoratet  februar 2017 
Nr. 532 

Drepte i vegtrafikken: 1. kvartal 2016 (Brage)

Vegdirektoratet april 2016
Nr. 530

Risiko- og sårbarhetsanalyse av naturfare: Anbefalinger for innhold og gjennomføring av analysen i vegplanlegging (Brage)

Lene Lundgren Kristensen og Martine Holm Frekhaug

Vegdirektoratet februar 2018
Nr. 529

Mengderapportering vinteren 2016/2017 (Brage)

Johan Wåhlin 

Vegdirektoratet november 2017
Nr. 528

Dybdeanalyse av dødsulykker i Region sør: Årsrapport 2016 (Brage)

Kirsti Huserbråten og Klaus Otterstad

Region sør oktober 2017
Nr. 526

Verdensarv & E 134 : Rjukan - Notodden industriarv (Brage)

Silje Ingebrigtsen, Ingeborg Njøs Slinde og Ismail Mahammed

Statens vegvesen Transport og samfunn oktober 2020
Nr. 525

Erfaringsrapport Bjørvika: Bygging av gateanlegg i Oslo bysentrum (Brage)

Ian Markey, Geir Sorte, Siri B. Ringstad, Lars Oulie, Petter Bergersen, m.fl.

Region øst juni 2016 
Nr. 524

Analytisk dimensjonering av vegkonstruksjoner : Evaluering og valg av system for norske forhold (Brage)

Rabbira Garba Saba

Vegdirektoratet desember 2019
Nr. 521

Laboratorietester - rensing av vaskevann fra Nordbytunnelen (Brage)

Garshol m.fl.

Vegdirektoratet mars 2016
Nr. 519

Plassering og utforming av kollektivfelt: BRT: Løsning for å fremme miljøvennlig transport (Brage)

Per Frøyland, Steinar Simonsen og Øystein Ristesund 

Vegdirektoratet april 2016
Nr. 517

Sementer med flygeaske og slagg: Lab- og felterfaringer: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Bård Pedersen

Vegdirektoratet mai 2016
Nr. 516

Bruk av XRF på bergartar for vurdering av miljørisiko: Eksempel frå Rv 4 Gran og E18 Grimstad – Kristiansand (Brage)

Per Hagelia, Halldis Fjermestad

Vegdirektoratet  desember 2016
Nr. 515

Motstand mot tinesalter og frostskader i betong: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

I. Gabrielsson, C. Ewertson, P. Utgenannt (CBI) og Ø. Bjøntegaard

Vegdirektoratet  mai 2016 
Nr. 514

Registrering og tilstandsvurdering av trær (Brage)

Falk Weihs

Region vest februar 2018
Nr. 513

Erfaringer med høysink primer på bruer i Finnmark: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Ole Øystein Knudsen

Vegdirektoratet mars 2016
Nr. 511

Før- og etterundersøkelser av naturmangfold: Hvor og når (Brage)

Håvard Hjermstad-Sollerud og Astrid Brekke Skrindo

Vegdirektoratet januar 2018
Nr. 510

Gode løsninger for vann- og frostsikring i tunneler: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Christian Rønneberg, Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS

Vegdirektoratet  desember 2016 
Nr. 509

Dimensjonering av betongelementhvelv for T10,5: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Anders L. Palm 

Vegdirektoratet januar 2017
Nr. 506

Vann i tidlig planfase (Brage)

Gunvor Baardvik

Vegdirektoratet  mars 2016
Nr. 505

Korrosjonsbeskyttelse av stålbruer - Vurderinger: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Ole Øystein Knudsen

Vegdirektoatet februar 2016
Nr. 504

Kloridbestandighet av 1980-tallets offshorebetong (Brage)

Eva Rodum og Tobias Danner

Vegdirektoratet

desember 2019

Nr. 503

Vedlikehold av belegg av blymønje og alkyd : Etatsprogrammet Varige konstruksjonar 2012-2015 (Brage)

Ole Øystein Knudsen

Vegdirektoratet

april 2016

Nr. 502

Tiltak for å redusere vegers påvirkning på dyrelivet: En oversikt over hva som finnes av nyere kunnskap (Brage)

Johanna Skrutvold, Johanne Bratfoss Sørensen og Heidi Mørkhagen Granum

Vegdirektoratet oktober 2017
Nr. 501

LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger 2016 (Brage)

Torbjørn Jørgensen 

Vegdirektoratet  februar 2017
Nr. 500

Chloride resistance of slag cement mortars: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Rob B. Polder

Vegdirektoratet februar 2016
Nr. 499

Alkalireaksjoner - Erfaringer med lettbetong: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Eva Rodum og Bård Pedersen 

Vegdirektoratet Desember 2015
Nr. 498 

Litteraturundersøkelse - mobile renseløsninger: For vaskevann fra veitunneler (Brage)

Eilen Arctander Vik, Ashish K. Sahu og Frøydis K. Garshol

Vegdirektoratet mars 2016
Nr. 497

Vegteknologi: Hulromsmåling med georadar på Fv862 Hp1 og Hp54 (Brage)

Kåre Nygård

Region nord januar 2018
Nr. 496

Standardkrav for vinterdrift på G/S-arealer i Norden: Oppsummering av spørreundersøkelse (Brage)

Knut Magne Reitan (Siviling. Reitan AS)

Vegdirektoratet februar 2016
Nr. 495

Laboratorieprøving av betong (Brage)

Eva Rodum

Statens vegvesen Myndighet og regelverk september 2021
Nr. 494

Betongelementer for langtidsprøving : Austefjorden feltstasjon - prøving av betong i marint miljø (Brage)

Karla Hornbostel og Bård M. Pedersen

Vegdirektoratet desember 2019
Nr. 493

Adsorbents for infiltration based highway stormwater treatment in Norway (Brage)

Aamir Ilyas, Carlos M. Martinez og Tone M. Muthanna

Vegdirektoratet  august 2017 
Nr. 492

Etablering av feltstasjon for betong (Brage) 

Bård M Pedersen og Karla Hornbostel

Statens vegvesen februar 2020
Nr. 490

Dybdeanalyse av dødsulykker i Region vest 2018: Rapport 2018 (Brage)

Hans Olav Hellesøe

Region vest desember 2019
Nr. 489

Polymermodifisert bitumen: Egenskaper og krav. Etatsprogrammet Varige veger 2011-2014 (Brage)

Torbjørn Jørgensen, Wenche Hovin og Rabbira Garba Saba

Vegdirektoratet mars 2016
Nr. 487

Dybdeanalyse av dødsulykker: UAG Region øst - 2014 (Brage)

Artemis Olavesen

Region øst september 2015
Nr. 486

Dybdeanalyse av dødsulykker: UAG Region øst - 2015 (Brage) 

Artemis Olavesen

Region øst  oktober 2016 
Nr. 485

Dybdeanalyse av dødsulykker: UAG Region øst - 2016 (Brage)

Artemis Olavesen

Region øst september 2017
Nr. 482

ITS standardisering : oversikt og statusrapport 2019 (Brage)

Trond Foss (Sintef) og Knut Evensen (Mobil-ITS)

Vegdirektoratet juli 2019
Nr. 480

Dekkeprosjektet Region øst : Sluttrapport 2019 (Brage)

Jostein Myhre, Geir Berntsen, Kari Svingheim og Torgrim Dahl

Region øst november 2019
Nr. 479

Et litteraturstudium over forurenset snø fra bynære områder (Brage)

Sissel Brit Ranneklev (NIVA)

Vegdirektoratet februar 2016
Nr. 478

Dybdeanalyse av dødsulykker i Region nord: Årsrapport 2017 (Brage)

Roar Olsen og Trond Harborg

Region nord juni 2018
Nr. 477

Dybdeanalyse av dødsulykker i Region sør 2015 (Brage)

Kirsti Huserbråten og Klaus Ottersen

Region sør   november 2016
Nr. 476

Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2014 (Brage)

Kirsti Huserbråten og Klaus Ottersen

Region sør november 2015
Nr. 475

Tilstandskontroll av sprøytebetong i sju tunneler: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Börge Johannes Wigum (Mannvit)

Vegdirektoratet  november 2016 
Nr. 474

Evaluering av pilotprosjekter: innen økologisk kompensasjon (Brage)

Svein Erik Hårklau, Karianne Thøger Haaverstad, Astrid Skrindo

Vegdirektoratet  januar 2017 
Nr. 473

Energieffektiv og klimavennlig ferjedrift: etatprogram Lavere energiforbruk i Statens vegvesen (LEIV), 2013-2017 (Brage)

LMG Marin (Torbjørn Bringedal), CMR Prototech og Norsk Energi

Vegdirektoratet januar 2016
Nr. 471

ROS-analyser av stikkrenner i Nord-Rogaland : Erfaringsrapport med evaluering av metodikken beskrevet i VD 24 og VD29 (Brage)

John Sverre Rønnevik og Tonje Karin Rio

Region vest august 2019
Nr. 470

Tilstand av ulike typer vann og frostsikringshvelv: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Christian Rønneberg og Trond A. Østmoen (Aas-Jakobsen AS)

Vegdirektoratet november 2016
Nr. 469

Alkalireaksjoner - Prøving av materiale fra Nautesund bru: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Eva Rodum, Jan Lindgård (SINTEF) og Ola Skjølsvold (SINTEF)

Vegdirektoratet desember 2015
Nr. 468

Inspeksjonserfaring på trebruer (Brage)

Hauke Burkart

Region øst januar 2016
Nr. 467

Alkalireaksjoner i betong - fagtur i Nord-Amerika: 236661 KPN Alkalireaksjoner i betong - pålitelig konsept for funksjonsprøving (Brage)

Eva Rodum, Bård Pedersen (Statens vegvesen) og Jan Lindgård (SINTEF)

Vegdirektoratet juni 2018
Nr. 466

Korrosjonsforsøk på bolter i Oslofjordtunnelen: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Karen Klemetsrud

Vegdirektoratet oktober 2016
Nr. 465

Alkalireaksjoner - Feltforsøk med overflatebehandling: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Ola Skjølsvold, SINTEF og Eva Rodum

Vegdirektoratet desember 2015
Nr. 464

Korrosjonsforsøk på bolter i Vardøtunnelen: Etatsprogrammet Varige Konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Karen Klemetsrud

Vegdirektoratet mai 2016
Nr. 463

Magnetkis i betongtilslag : effekt på betongs bestandighet (Brage)

Svein Willy Danielsen, Per Hagelia, Børge Johannes Wigum, Klaartje De Weerdt, Kurt Aasly, Jan Lindgård og Bård Pedersen

Vegdirektoratet november 2019
Nr. 462

Miljøkartlegging av produkter for overflatebehandling av betong i tunnel- og brukonstruksjoner og produkter for berginjeksjon (Brage)

Thale Sofie Wester Plesser og Christian John
Engelsen

Vegdirektoratet  desember 2015 
Nr. 461

Samledokumentasjon: For utbyggingsprosjekter avsluttet 2015 (Brage)

Geir Saxebøl og Eirik Rian

Vegdirektoratet

september 2017

Nr. 459

Frie fiskeveger: Utbedring av vandringshinder for fisk (Brage)

Øyvind Haugland og Ingrid M. Vågnes Hjelle

Region nord

desember 2015

Nr. 458

Prioriterte alleer og trerekker i Østfold: Kultur- og landskapsvernverdier. Grunnlag for forvaltning, restaurering og skjøtsel (Brage)

Mikael Torberntsson og Anne Sofie W. Lileng

Region øst  april 2018 
Nr. 457

Fokus på drift og vedlikehold for gående og syklende - Med rutebeskrivelse (Brage)

Elisabeth Skuggevik og Knut Stian Horverak

Region sør

februar 2016

Nr. 455

Hvem parkerer i Markveien? (Brage)

Mari Olimstad og Ine Gjellebæk

Vegdirektoratet

desember 2015

Nr. 454

Effect of cracks on chloride-induced corrosion of steel in concrete - a review: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

A.C. Boschmann Käthler, U.M. Angst, M. Wagner, C.K. Larsen, B. Elsener

Vegdirektoratet september 2017
Nr. 453

Korrosjonsbeskyttelse for stålbruer - Inspeksjoner. Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Ole Øystein Knudsen

Vegdirektoratet

oktober 2015

Nr. 452

Lærebok vegoppmerking: Anbefalinger og råd om utførelse av vegoppmerking (Brage)

Bjørn Skaar og Terje Giæver

Vegdirektoratet

oktober 2019

Nr. 451

Forståelse og bruk av håndbok R762, prosess 84 (Brage)

Øyvind Bjøntegaard, Bård Pedersen, Gaute Nordbotten, Lise Bathen

Vegdirektoratet

oktober 2017

Nr. 450

Tiltak for å bedre brannsikkerhet i utsatte vegtunneler: Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler (Brage)

Arild Petter Søvik, Jan Eirik Henning

Vegdirektoratet

november 2015

Nr. 448 

Graphene feasibility study and foresight study for transport infrastructures (Brage)

Farzan A. Ghavanini and Helena Theander

Vegdirektoratet  

oktober 2015 

Nr. 445

Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken: Region midt 2016 (Brage)

Merete Rørvik Godø

Region midt

september 2017

Nr. 444

Kostnads- og byggetidsoverskridelser i Norge: En empirisk undersøkelse av utviklingen fra 1993 - 2015 (Brage)

Trym Kristian Økland

Vegdirektoratet

september 2017

Nr. 443

Automatiserte kjøretøy i by: Muligheter og utfordringer (Brage)

Tom E. Nørbech

Vegdirektoratet

februar 2017

Nr. 442

Respons hos vannfugl og strandvegetasjon på flytting av strandsonen i Halsøen (Brage)

Per Gustav Thingstad, Magne Husby og Dag Inge Øien

Region midt

mars 2015

Nr. 440

Hva betyr gateparkering for handelen? Oppsummering av norske og internasjonale studier (Brage)

Mari Olimstad og Ine Gjellebæk

Vegdirektoratet 

Oktober 2015

Nr. 439

Attraktiv skoleveg: En verktøykasse for trygge, sosiale og aktive skoleveger (Brage) 

Trine Bølviken, Marte Bævre Espeli, Ingrid Fallet, Martin Svingen Refseth

Vegdirektoratet

oktober 2015

Nr. 434

Fremkommelighet for buss: Tiltak på veg og gate (Brage)

Maria Helene Sæther, Vilde Lofthus Rooth og Tord Eirik Feldt Enger

Vegdirektoratet

september 2017

Nr. 433

Bomringen i Oslo: En empirisk undersøkelse av elastisiteter i vegtransporten for Oslo fra 1991 til 2016 (Brage)

Thorkild Bretteville-Jensen

Vegdirektoratet

august 2017

Nr. 432

Renholdsforsøk 2016: Strindheimtunnelen og Haakon VII gate i Trondheim Stordalstunnelen i Møre og Romsdal (Brage)

Brynhild Snilsberg og Dagfin Gryteselv

Vegdirektoratet  desember 2017 
Nr. 431 

Ground improvement for marginally stable slopes (Brage)

Minna Karstunen

Vegdirektoratet

november 2014

Nr. 430

Konsekvensutredning kulturmiljø: Fv82 Forfjord - Risøyhamn (Brage)

Tom André Edvardsen

Region nord

mai 2017

Nr. 429

Dybdeanalyse av dødsulykker i Region sør – årsrapport 2018 (Brage) 

Kirsti Huserbråten og Klaus Ottersen

Region sør

juli 2019

Nr. 428

Bærekraftige betongkonstruksjoner: Reduksjon av klimagassutslipp ved bygging av Statens vegvesens betongkonstruksjoner (Brage)

Norconsult, Ketil Søyland et al. 

Vegdirektoratet

januar 2018

Nr. 427

Bruk av fiberbetong i kantdrager, Sandsgård g/s-bru: Bruk av ulike fibertyper som tillegg til vanlig armering (Brage)

Ø. Bjøntegaard, S. Persson, T. Kanstad, B. Pedersen, A. Vatnar,
E.L. Skare

Vegdirektoratet

januar 2018

Nr. 426

Evaluering av trær i Dronning Eufemias gate (Brage)

Ingjerd Solfjeld og Hege Abrahamsen

Region øst 

oktober 2019

Nr. 423

Når vegen berører myra: God forvaltning av myr i vegplanlegging, bygging og drift (Brage)

Pernille Aker og Marte Dalen Johansen 

Vegdirektoratet

august 2015

Nr. 422

Trebruer (Brage)

Tormod Dyken (Redaktør)

Vegdirektoratet

mai 2017

Nr. 421 

Tidlig overflatebehandling av lavvarmebetong: etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage) 

Eva Rodum 

Vegdirektoratet

september 2015

Nr. 420

Tverrholdt dekke i tre (Brage)

Hauke Burkart, Tormod Dyken

Region sør

september 2018

Nr. 419 

Mengderapportering vinteren 2015/2016 (Brage)

Åge Sivertsen, Marit Rønning Skoglund, Morten Jensen

Vegdirektoratet 

September 2016

Nr. 418

Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken - Region midt 2014 (Brage)

Merete Rørvik Godø

Region midt 

september 2015

Nr. 417 

Syklisters adferd i utvalgte løsninger langs Ring 2 i Oslo (Brage)

Karianne Andersen, Eli-Trine Svorstøl, Karunya Yogarajah og Haldis Sandøy Nærum 

Vegdirektoratet

august 2015

Nr. 416

Dødsulykker i vegtrafikken - dybdeanalyse: Region midt 2015 (Brage)

Merete Rørvik Godø

Region midt august 2016
Nr. 415

Møllenberg betongtunnel - FoU bestandighet: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage) 

Øyvind Bjøntegaard

Vegdirektoratet  oktober 2015 
Nr. 414

Temaanalyse: Blindsone ulykker : Dødsulykker med myke trafikanter i blindsone til store kjøretøy 2005-2016 (Brage)

Mats Korneliussen

Region vest 

september 2019

Nr. 411

Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer. Undersøkelse av beste praksis: Spørreundersøkelse og dybdeintervjuer (Brage)

Åsmund Holen (ViaNova Plan og Trafikk)

Vegdirektoratet

oktober 2015

Nr. 410 

Korrosjonsbeskyttelse i tunneler - revidert: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Ole Øystein Knudsen 

Vegdirektoratet

desember 2015

Nr. 409

Satsing på sykkeltrafikk: Spørsmål til medlemmer i Sykkelbynettverket 2016 (kommuner og fylkeskommuner) (Brage)

Hege Nerheim Tassell

Vegdirektoratet

september 2017

Nr. 408

Sykkelparkering (Brage) 

Hege Herheim

Statens vegvesen Myndighet og regelverk

oktober 2020

Nr. 407

Erfaringsrapport E18 Bjørvikatunnelen: Fotodokumentasjon (Brage) 

Ivar Stø og Kjetil Fløtre

Region øst

august 2016 

Nr. 406

Mengderapportering vinteren 2014/2015 (Brage)

Åge Sivertsen, Marit Rønning Skoglund og Mari Eggan 

Vegdirektoratet

august 2015

Nr. 405 

Vegbygging og mulig frigjøring av kvikksølv ved hogst av skog - En litteraturstudie (Brage)

Ingvild Marie Dybwad og Mathilde Hauge Skarsjø

Vegdirektoratet

august 2015 

Nr. 403

Dødsulykker i vegtrafikken - Dybdeanalyse : Region midt 2018 (Brage)

Monica Knoblauch Brathaug

Region midt 

september 2019

Nr. 402

Redusert hastighet som tiltak for å redusere elgpåkjørsler : Samfunnsøkonomisk analyse av midlertidig nedsatt fartsgrense på strekninger med høy tetthet av elgulykker (Brage)

Øyvind Wormdal Selboe og Emma Kuskemoen

Vegdirektoratet

september 2019

Nr. 401

Ny kunnskap om veger og dyreliv : en oversikt over ny relevant kunnskap fra to CEDR-rapporter (Brage)

Emma Kuskemoen og Øyvind Wormdal

Vegdirektoratet

september 2019

Nr. 400

Mekaniske brufuger: etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Gaute Nordbotten 

Vegdirektoratet

august 2015

Nr. 399

SIK-Sluttrapport: Grafisk og visuell sluttrapport for EU/Intereg. prosjektet. Skandinavisk infrastrukturkompetanse (Brage) 

Anders Sandberg (Trafikverket) og Lars Fossli (Capgemini)

Vegdirektoratet 

desember 2014

Nr. 398

Bussveien - Testing av holdeplasshøyder: Sluttrapport (Brage)

Svein Lysø
Redaktør: Helene Russell Vastveit

Region vest

februar 2018

Nr. 397 

Beredskapsanlyse for Fv64 Fannefjordtunnelen (Brage)

Marius Hofseth 

Region midt 

juli 2015

Nr. 396

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2014 (Brage)

Ivar Haldorsen 

Vegdirektoratet

juni 2015

Nr. 394

Korrosivitet i tunneler (Brage)

Ole Øystein Knudsen

Vegdirektoratet

januar 2018

Nr. 393

FoU Lokal overvannshåndtering langs veg og gate: status desember 2017 (Brage)

Kirstine Laukli

Region sør

desember 2017

Nr. 392 

Utførelsens betydning for asfaltdekkers levetid (Brage)

Roar Telle, Veiteknisk institutt

Vegdirektoratet

desember 2015

Nr. 391

Sprøytebetong med redusert karbonavtrykk: felt- og laboratorieundersøkelse (Brage)

Øyvind Bjøntegaard

Vegdirektoratet

juni 2019

Nr. 390

Måling av NO, NO2, PM2,5 og PM10 i vegtunnelar: Alternative tiltak mot svevestøv i Rogfast (Brage) 

Gunnar Lotsberg

Region vest 

november 2016

Nr. 389

Bergarters potensielle effekter på vannmiljøet ved anleggsvirksomhet (Brage)

Thomas Pabst, Atle Hindar, Sarah Hale, Øyvind Garmo, Erik Endre, Karina Petersen, Torleif Bækken og Gunvor Baardvik

Vegdirektoratet

juni 2015

Nr. 388

Sikring av overdekning for armering (Brage)

Lise Bathen

Vegdirektoratet

desember 2017

Nr. 387

Fremmede skadelige arter: Oppfølging av lovverk (Brage)

Statens vegvesen

Vegdirektoratet

november 2016

Nr. 386

Fysisk kompensasjon for natur i samferdselssektoren (Brage)

Svein Erik Hårklau og Astrid Skrindo

Vegdirektoratet

juni 2015

Nr. 384

Kostnader og nytte ved økt vegbredde : varige veger 2011 - 2014 (Brage)

Ragnar Evensen

Vegdirektoratet

mai 2015

Nr. 377

Samledokumentasjon 2016: For utbyggingsprosjekter avsluttet 2016 samt utvikling løpemeterpriser (Brage)

Geir Saxebøl

Vegdirektoratet

desember 2017

Nr. 376

Sikker atferd ved hendelser i vegtunneler : Informasjons- og opplæringstiltak (Brage)

Kjell Solem, Sverre Kjetil Rød, Linda Grønstad, Harald Buvik

Vegdirektoratet

september 2018

Nr. 374

Field station Sandnessjøen (Brage)

Tobias Danner, Andres Belda Revert, Mette Rica Geiker (NTNU)

Statens vegvesen

mars 2020

Nr. 373

Forsterkning av veger : varige veger 2011 - 2014 (Brage)

Ragnar Evensen

Vegdirektoratet

april 2015

Nr. 371

Vind- og friksjonsvarsling på E6 Dovrefjell (Brage)

Thomas Engen (SINTEF) et al.

Vegdirektoratet

mars 2015 

Nr. 370

Fly ash in concrete, Danish experience : etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Mette Geiker

Vegdirektoratet

mars 2015

Nr. 369

Opplæring i vinterdrift for operatører (Brage) 

Torgeir Leland, Dagfin Gryteselv, Rudi Thomassen, Bård Nonstad m.fl.

Vegdirektoratet oktober 2015 
Nr. 368

Nedfreste kantlinjer på rv 3 : evaluering av forsøk utført i perioden 2002-2010 (Brage)

Jon Haglund, Ole Christian Bang

Region øst

mars 2015

Nr. 367

Evaluering av pilotprosjekter : innen økologisk kompensasjon runde 2 (Brage)

Svein Erik Hårklau, Karianne Thøger Haaverstad og Astrid Skrindo

Vegdirektoratet august 2019
Nr. 366

Temaanalyse : Ulykker med ATV (Brage)

Roar Olsen, Trond Harborg, Kristian Øvernes, Knut Hågensen

Region nord mars 2015
Nr. 365

Lærebok Drift og vedlikehold av veger (Brage) 

Jon Dahlen

Vegdirektoratet juni 2015
Nr. 364

Nytte-kostnadsanalyser ved bruk av transportmodeller (Brage)

Dag Bertelsen, Olav Kåre Malmin, Trude Tørset, Unn Karin Thorenfeldt og Anders Staume

Vegdirektoratet  mai 2015
Nr. 362

Mengderapportering vinteren 2018/2019 (Brage) 

Johan Wåhlin

Vegdirektoratet oktober 2019
Nr. 361

Elgprosjektet i Akershus - Delrapport 1 : Kameraovervåking av faunapassasjer og elgens områdebruk på Øvre Romerike (Brage)

Roer, O., Rolandsen, C. M., Meland, M., Gangsei, L. E., Panzacchi, M., Van Moorter, B., Kastdalen, L., Solberg, E. J.

Vegdirektoratet  mai 2018 
Nr. 359 

Evaluering av dimensjoneringsklasser (Brage)

Trang Tran

Vegdirektoratet

desember 2014

Nr. 358

Dokumentasjon av beregningsmoduler i EFFEKT 6.6 (Brage)

Anders Straume og Dag Bertelsen 

Vegdirektoratet februar 2015
Nr. 357

Brukerveiledning GS-EFFEKT 6.6 (Brage)

Anders Straume og Dag Bertelsen

Vegdirektoratet

februar 2015

Nr. 356

Brukerveiledning EFFEKT 6.6 : brukerveiledning (Brage)

Anders Straume og Dag Bertelsen

Vegdirektoratet

februar 2015

Nr. 355

LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger 2014 (Brage)

Torbjørn Jørgensen

Vegdirektoratet

februar 2015

Nr. 354

Forskningsprosjekter og annen virksomhet : tunnel og betongseksjonen i 2014 (Brage)

Vegdirektoratet

februar 2015

Nr. 353

Investigation of concrete from Solsvik Field station : 4 concrete cores investigated after 16 years of submerged exposure - Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Klaartje De Weerdt, Mette Geiker og Denisa Orsakova

Vegdirektoratet

januar 2015

Nr. 352

Riktig utførelse av asfaltdekker : varige veger 2011 - 2014 (Brage)

Roar Telle
Vegdirektoratet

januar 2015

Nr. 351

Restaurering av artsrik engvegetasjon i vegkanter (Brage)

Inger Auestad (HISF) og Knut Rydgren (HISF)

Region vest

desember 2014 

Nr. 350

Kostnadseffektive støytiltak : Spørreundersøkelse og workshop (Brage)

 Roar Telle

Vegdirektoratet

oktober 2019

Nr. 349

Regnemodell for skredpunkt - revidert utgave (Brage)

Heidi Bjordal

Vegdirektoratet

mai 2018

Nr. 348

Driftstiltak mot svevestøv i Trondheim kommune: Erfaringsrapport for tiltak før og etter 2013 (Brage)

Knut Magne Reitan, Brynhild Snilsberg, Kai Rune Lysbakken og
Dagfin Gryteselv

Vegdirektoratet

februar 2018

Nr. 347

Predikering av branner og ulykker i vegtunneler (Brage)

Alena Høye, Tor-Olav Nævestad og Grètar Ævarsson, TØI

Vegdirektoratet

Juni 2019

Nr. 346

Miljøgate 2014 - en statusrapport (Brage)

Student Trine Bølviken

Vegdirektoratet

desember 2014

Nr. 344

Undersøkelse av vegnære innsjøer i Norge: Vannkjemiske undersøkelser - 2015/2016 (Brage)

Halvor Saunes og Nina Værøy

Vegdirektoratet

september 2016 

Nr. 340

De fem store tunnelbrannene i Norge (Brage)

Finn Harald Amundsen

Vegdirektoratet

januar 2016

Nr. 339

Alkalireaksjoner – Karbonfiberforsøk : etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Erik V. Thorenfeldt

Vegdirektoratet

januar 2015

Nr. 338

Frostsikring av norske veger : grunnlag for revisjon av håndbok 018 Varige veger 2011 - 2014 (Brage)

Hurtigarbeidende arbeidsgruppe frost, Jostein Aksnes et al.

Vegdirektoratet

mars 2013

Nr. 336

Erfaringsrapport senketunnel : E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen. Entreprise Sjødelen (Brage)

Geir Sorte, Ian Markey, Lars Narvestad og Kjell Karlsrud

Vegdirektoratet

oktober 2014

Nr. 334

Gode løsninger for vegtunneler : etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Marius Hofseth

Vegdirektoratet

desember 2014

Nr. 333

Rv. 4 på Gran, nyttiggjering av svartskifer: sluttrapport og erfaringer (Brage) 

Halldis Fjermestad, Elisabeth Gundersen, Per Hagelia, Anne Brit Moen og Malin Torp

Region øst

april 2018

Nr. 331

Bedre framkommelighet for tungtrafikk på Senja (Brage)

Rigmor Thorsteinsen

Region nord

juni 2019

Nr. 328

Vareleveringshensyn i planprosesser : en evaluering av kollektivsatsingen på Ring 1 i Oslo (Brage)

Rannveig Brattegard, Torgeir Dalene, Mari Andrine Hjorteset

Vegdirektoratet

august 2014

Nr. 326

Erfaringsrapport byggegroper : E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen. Entreprise Havnelageret (Brage)

Torbjørn Johansen, Vegard Woldsengen

Vegdirektoratet

juni 2014

Nr. 325

FoU Indre Romsdal (Brage)

Kine Nillssen (SINTEF), Kjell Arne Skoglund (SINTEF)

Vegdirektoratet

september 2013

Nr. 324

Bruk av TBM til driving av vegtunneler i Norge (Brage)

Pål Drevland Jakobsen og Mari Lie Arntsen

Vegdirektoratet

september 2014

Nr. 323

Vannrelaterte skader langs E6 Biri - Otta (Brage)

Joakim Sellevold, Daniel Edvardsen

Vegdirektoratet

juni 2013

Nr. 322

Digitale geologiske kompass : nøyaktighet av strøk- og fallmålinger med smarttelefoner og nettbrett (Brage)

Mari Lie Arntsen

Vegdirektoratet

september 2014

Nr. 321

Mengderapportering vinteren 2013/2014 (Brage)

Åge Sivertsen, Ida Ofstad Skolmli

Vegdirektoratet

oppdatert oktober  2014

Nr. 320

Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken 2013 : Region midt (Brage)

Ragnar Masdal

Region midt

juli 2013

Nr. 319

Miljøeffekter og energireduksjon ved asfalt-produksjon og utlegging : etatsprogram Lavere energiforbruk i Statens vegvesen (LEIV) 2013-2017 (Brage)

Ragnar Bragstad, Roar Telle og Paul Senstad

Vegdirektoratet

august 2014

Nr. 318

Sambruksfeltet E39 Fjøsanger, Bergen: før- og etterundersøkelse (Brage)

Sigmund Riis

Region vest

juni 2018

Nr. 317

Hospiteringskurs 7. - 9. juni 2010 : spesialanalyse Treaks- og Ødometerforsøk (Brage)

Damtew T., Kynbråten T-A., Senneset J. I., Yesuf G. Y., Nouri E.

Vegdirektoratet

juni 2010

Nr. 316

Elgprosjektet i Akershus - Delrapport 2 : Effekter av inngjerdede traffikårer på forflytning og arealbruk hos elg (Brage) 

Leif Kastdalen, Ole Roer og Jos M. Milner

Vegdirektoratet

mai 2018

Nr. 315

Geologi : Ingeniørgeologisk sluttrapport E04 Eiganestunnelen E39 med del av Hundvågtunnelen rv. 13 (Brage)

Kari Linn Søreide

Region vest

mai 2018

Nr. 313

Testprosjekt Fra PMS til RMMS? : Test av om PMS er egnet som generelt forvaltnings-system for vegvedlikehold (Brage)

Ola Molstad

Region øst

august 2014

Nr. 312

Superbusskonsept og midtstilt kollektivfelt (Brage)

Per Frøyland, Øystein Ristesund, Steinar Simonsen

Vegdirektoratet

juli 2014

Nr. 311

Skredsikringstiltak i Møre og Romsdal (Brage)

Knut Inge Orset og Halgeir Dahle

Vegdirektoratet

juli 2014 

Nr. 310

Opplæring i vinterdrift for operatører (Brage)

Dagfin Gryteselv m.fl.

Vegdirektoratet

juli 2014

Nr. 309

Alkalireaksjoner - Nautesund bru etter 50 år : etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Eva Rodum og Hans Stemland

Vegdirektoratet

juni 2014

Nr. 307

Tungt møter mykt : Ulykker i by med tunge kjøretøy og myke trafikanter (Brage)

Maria Henriksen, Hilde Norang, Alexander Tsesmetsis

Vegdirektoratet

august 2018

Nr. 305

Kartlegging av svakhetssoner i berg med 2D resistivitetsmålinger: Veiledning (Brage)

Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Vegdirektoratet

februar 2018

Nr. 304

Utbedring av dekkeskader før reasfaltering, beste praksis (Brage)

Olga Mirochnikova, Fredrik Moen og Berthe Dongmo-Engeland

Region øst

juli 2014

Nr. 303

Brurekkverk (SVV-H2) : test av innfesting i brudekk (Brage)

Ketil Søyland, Božidar Stanković m.fl.

Vegdirektoratet

juli 2014 

Nr. 302

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2013 (Brage)

Ivar Haldorsen

Vegdirektoratet

 juni 2014

Nr. 300

Vegen i landskapet : om vakre veger (Brage)

Ingerlise Amundsen

Vegdirektoratet

februar 2014

Nr. 299

Trafikantens opplevelse rv. 3 Østerdalen : FoU-rapport (Brage)

Mari Gotteberg og Marit Nyhuus m.fl.

Region øst

mai 2014

Nr. 298

Using CO2-gas to lower the pH of tunnelling waste water : laboratory test and assessment of toxic potential (Brage)

Øyvind Garmo and Carlos Escudero (NIVA)

Vegdirektoratet

mai 2014

Nr. 295

Vannbeskyttelse i vegplanlegging og vegbygging (Brage)

Svein Ole Åstebøl og Thorkild Hvitved-Jacobsen (HV-Consult)

Vegdirektoratet

november 2014

Nr. 294

Temaanalyse av sykkelulykker : 71 dødsulykker i vegtrafikken 2005-2012 (Brage)

Anette Krekling, Vibeke Schau, Arild Nærum og Runar Hatlestad

Region sør

mai 2014

Nr. 293

Bærekraftig mobilitetsplanlegging : En helhetlig, miljøvennlig og rettferdig tilnærming til mobilitet (Brage)

Thea Sanner, Eline Solerød Jahren, Andreas Bull

Vegdirektoratet

august 2018

Nr. 291

On-line målinger av vannkvalitet i vegutbyggingsprosjekter : erfaringer (Brage)

Roger Roseth et al.

Vegdirektoratet

april 2014

Nr. 290

Hvordan kan brufyllinger endre strømforhold i fjorder? Vurdering av endringer i strømforholdene i forbindelse med brufyllinger i Sifjordbotn på Senja (Brage)

Bjørn Gjevik, Elisabeth Gundersen og Hilde C. Sandbo

Vegdirektoratet

april 2014

Nr. 289

Systematisering av støyklager : En gjennomgang av 300 støyklager fra Region øst (Brage)

Ingeborg Njøs Slinde, Juni Lende og Kjetil Hovden

Vegdirektoratet

august 2018

Nr. 288

Handlingsplan for ITS : 2014-2017 (Brage)

Seksjon for trafikkforvaltning. ITS-seksjonen

Vegdirektoratet

april 2014

Nr. 287

Dødsulykker i vegtrafikken Region sør 2005-2012 : gjennomgang av 363 ulykker gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper (Brage)

Kirsti Huserbråten

Region sør

april 2014

Nr. 286

Elastisiteter i ferjetransporten (Brage)

Harald Støen Høyem

Vegdirektoratet

februar 2014

Nr. 285

Endring av fartsgrenser : en før- og etteranalyse av fartsgrenseendring fra 100 km/t til 110 km/t (Brage)

Anne Mette Bjerkan, Arild Ragnøy og Arild Engebretsen

Vegdirektoratet

Juni 2019

Nr. 284

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid : varige veger 2011-2014 (Brage)

Marit Fladvad, Jostein Aksnes

Vegdirektoratet

februar 2014

Nr. 282 

Klimakutt i Statens vegvesen : kartlegging av potensial - forslag til tiltak - sammendragsrapport (Brage)

Ellen M. Foslie i samarbeid med arbeidsgruppe

Vegdirektoratet

januar 2014

Nr. 281

Ringanalyser 2012 for kulemølle, micro-Deval, Los Angeles og flisighetsindeks (Brage)

Arnhild Ulvik

Region midt

desember 2013

Nr. 280

Lokale gåstrategier og planer for gående : veiledning for kommuner (Brage)

Ellen Haug

Vegdirektoratet

februar 2014 

Nr. 279

Kostnadsutvikling for bruer og tunneler : En undersøkelse fra 1993 - 2015 (Brage)

Trym Kristian Økland

Vegdirektoratet

august 2018

Nr. 278

FOREVA : fordrøyning, rensing og vanning : lokal håndtering av overvann fra veg (Brage)

Ingjerd Solfjeld red.

Region øst

februar 2014

Nr. 277

Evaluering av Planleggerskolen (Brage)

Anne Marie De F. Lossius

Vegdirektoratet

februar 2014

Nr. 276 

Forskningsprosjekter og annen virksomhet : tunnel- og betongseksjonen 2013 (Brage)

Kristoffer Dean Dunham

Vegdirektoratet 

februar 2014

Nr. 275

Effekt av flygeaske på betongegenskaper: etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 - med vedlegg (Brage)

Øyvind Bjøntegaard og Eva Rodum

Vegdirektoratet

 april 2014

Nr. 274

Datagrunnlag for målekort : teknisk kvalitet - stikkprøvekontroll - revisjon 3 (Brage)

Fagnettverk for teknisk kvalitetskontroll

Vegdirektoratet

februar 2014

Nr. 272

Effekter av nitrogenutslipp fra vegtrafikk på vegetasjon (Brage)

Harald Bratli, Odd E. Stabbetorp og Per Arild Aarrestad

Region sør

februar 2014

Nr. 271

Veg og biomangfold i ferskvann : endres bunndyrfaunaen i bekker ved påvirkning fra veg og trafikk (Brage)

Thomas Correll Jensen, Zlatko Petrin og Svein-Erik Sloreid

Region sør

februar 2014

Nr. 270

Slag cement concrete - the Dutch experience: etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Rob B. Polder, Timo G. Nijland, Mario R. de Rooij

Vegdirektoratet

februar 2014

Nr. 268

Før- og etterundersøkelse Rv. 5 Sunnfjordtunnelen, Fjærlandsvegen (Brage)

Joachim Weisser (prosjektleder)

Region vest

januar 2014

Nr. 267

Temaanalyse om dødsulykker i tunnel : UAG 2005-2012 (Brage)

Svein Ringen og Nils Torbjørn Sperrevik

Region vest

desember 2013

Nr. 265

LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger 2013 (Brage)

Torbjørn Jørgensen

Vegdirektoratet 

januar 2014

Nr. 264

Bruinspeksjon med drone og infrarødt kamera : Resultater fra innledende forsøk (Brage)

Tomas Moss og Gonzalo Figueroa

Vegdirektoratet

september 2019

Nr. 263

Innsigelser i Statens vegvesen : resultater fra en spørreundersøkelse våren 2013 (Brage)

Knut Sørgaard og Tord Torshov

Vegdirektoratet

januar 2014

Nr. 262

Bruk av knust betong i vegbygging : varige veger 2011-2014 (Brage)

Dag Atle Tangen, Ragnar Evensen

Vegdirektoratet 

desember 2013

Nr. 260

Beredskapsanalyse av vegtunneler (Brage)

Eivind Rake og Sverre Kjetil Rød

Statens vegvesen Myndighet og regelverk

juli 2020

Nr. 257

Sykling i tunnel: Region vest (Brage)

Anja Wannag, Marit Moss-Iversen, Grethe Oen-Sivertsen og Runa Aaland Eggum

Region vest

september 2016

Nr. 256

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2018

Svein Ringen jr.

Vegdirektoratet

juni 2019

Nr. 255 

Dekkevalg 2013 : beste praksis i Region øst (Brage)

Jostein Myre

Region øst

november 2013

Nr. 254

Vegdekker i Region øst 2018 : Status for dekketilstand, kvalitet og kontrakter (Brage)

Jostein Myre

Region øst 

mai 2019

Nr. 253

Prøvefelt for forbedret friksjon - vegoppmerking : rapport fra prøvefelt for vegoppmerking 2010-2013 fv. 40 ved Kvelde i Vestfold, Region sør (Brage)

Trond Cato Johansen ; prosjektleder Bjørn Skaar

Vegdirektoratet

oktober 2013

Nr. 252

Samledokumentasjon 2018 : For utbyggingsprosjekter avsluttet 2018 (Brage)

Geir Saxebøl

Vegdirektoratet

desember2019

Nr. 250

Introduksjon til gateplanlegging : fysiske, funksjonelle og sosiale forutsetninger for utforming av gater (Brage)

Einar Lillebye med flere

Vegdirektoratet

april 2014

Nr. 245

Tilstandsundersøkelser 2012 (Brage)

Liv Marie Nygaard, Pål Rosland, Leif Magne Halvorsen

Vegdirektoratet

september 2013

Nr. 244

pH-regulering av tunneldrivevann med CO2-gass : prinsipper og eksempler (Brage)

Malin Torp og Hedda Vikan

Vegdirektoratet

september 2013

Nr. 243

Skoleveg i Gran : en steds- og mulighetsstudie (Brage)

Lone Kjersheim og Mari Olimstad

Vegdirektoratet

oktober 2013

Nr. 241

Testing av epoksyasfalt : varige veger 2011-2014 (Brage)

Carl Christian Thodesen

Vegdirektoratet

august 2013

Nr. 240

Mengderapportering vinteren 2012/2013 (Brage)

Mats Erik Vatne

Vegdirektoratet 

oktober 2013

Nr. 239

Dybdeanalyse av dødsulykker i region nord : Årsrapport 2018 (Brage)

Roar Olsen og Trond Harborg

Region nord

mai 2019

Nr. 238

Alkalireaksjoner - metoder for måling av restekspansjon : etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Børge Johannes Wigum

Vegdirektoratet

juli 2013

 Nr. 237

Alkalireaksjoner - overflatebehandling og andre tiltak : etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Gisli Gudmundsson og Gudbjartur Jon Einarsson

Vegdirektoratet 

juli 2013

Nr. 236

Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler : etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage)

Jon Luke

Vegdirektoratet 

juli 2013 

Nr. 234

Fagrapport naturmiljø fv. 63 Korsmyra - Indreeide Beskrivelse naturmiljø, konsekvensvurdering og vurdering etter naturmangfoldloven (Brage)

Lars Gade-Sørensen

Region nord

august 2013

Nr. 233

VegRAMS : Premisser for planlegging, prosjektering, bygging og rehabilitering av vegprosjekter (Brage)

Johnny Johansen, ViaNova

Vegdirektoratet

mai 2019

Nr. 232

Strait Crossings 2013 : erfaringer fra planlegging og gjennomføring (Brage)

Tor Erik Frydenlund, Kaare Flaate, Håvard Østlid

Vegdirektoratet 

november 2013 

 Nr. 231

Strait Crossings 2013 : proceedings (Brage)

Tor Erik Frydenlund, Kaare Flaate, Håvard Østlid

Vegdirektoratet

august 2013

Nr. 230

Økologisk risikovurdering med biotisk ligandmodell (Brage)

Susanne Lund Johansen, Helene Thygesen

Vegdirektoratet

juli 2013

Nr. 229

Opplæring i vinterdrift for operatører : driftskontrakter med oppstart 2013 (Brage)

Dagfin Gryteself m.fl.

Vegdirektoratet

juli 2013

Nr. 228

Tilskudd tilbrannberedskap : til kommuner der tunnel representerer en ekstraordinær risiko (Brage)

Vegdirektoratet

mars 2014

Nr. 224

Bruinspeksjon med drone : muligheter og begrensninger. Erfaringer fra Region øst (2015-2018) (Brage)

Karl Henning Barmen og Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen AS

Vegdirektoratet

juni 2019

Nr. 223

Stabilisering av kvikkleirer med kaliumklorid : Langtidseffekt Ulvensplitten og Dragvoll (Brage)

Tonje Eide Helle 

Vegdirektoratet

april 2019

Nr. 222

Vehicle weight data from speed enforcement systems (Brage)

Maximillian Böhm, Torbjørn Haugen, Jorunn Riddervold Levy og Anna Rodum Bjøru

Vegdirektoratet

mai 2019

Nr. 221

Temaanalyse av dødsulykker uten bruk av bilbelte : basert på UAG-databasen (Brage)

Espen Syljuberget Haugvik

Region øst

mars 2014

Nr. 220

Tørrmurer i prosjekt E134 Stordalen : erfaringer (Brage)

Geir J. Westerlund og Stephanie L. Gjelseth

Vegdirektoratet

november 2018

Nr. 219

ITS-standardisering : statusrapport på engelsk 2013 (Brage)

Knut Evensen

Vegdirektoratet

desember 2013

Nr. 218

Undersøkelse av vegnære innsjøer i Norge : Overvåkning av vannkvalitet i 2018 (Brage)

Halvor Saunes, Nina Værøy og Svein Ole Åstebøl

Vegdirektoratet 

april 2019

Nr. 217

Sluttrapport - undersøkelse av vegnære innsjøer 2015-2018 : vannkvalitet og statistiske analyser av data for 2005-2018 (Brage)

Halvor Saunes, Niels Erik Jørgensen, Nina Værøy, Roger M Konierczny og Svein Ole Åstebøl

Vegdirektoratet

august 2019

Nr. 214

Status dagens opplæringstilbud i vegteknologi : varige veger 2011-2014 (revidert utgave) (Brage)

Kine Nilssen, Dagfin Gryteselv 

Vegdirektoratet

april 2013

Nr. 213

Kostnader av klimaendringer : behov for tilpasning og foreslåtte tiltak (Brage)

R. Evensen, Å. Holen, A. Mahle, T. Østmoen

Vegdirektoratet 

april 2013

Nr. 212

Tilstanden til rensebassenger i Norge (Brage)

Kim A.H. Paus, Svein Ole Åstebøl, Simona Robbe, Vegard Ulland og Erland Lausund

Vegdirektoratet

november 2013

Nr. 211 

Sykkelregnskap (Brage)

Mats Mikael Larsen, Hege Herheim Tassel

Vegdirektoratet 

november 2013

Nr. 210

Klima og transport : sluttrapport for FoU prosjektet (Brage)

Gordana Petkovic

Vegdirektoratet

mai 2013

Nr. 209

Fra plan til drift og vedlikehold : erfaringssamling (Brage)

Jon Dahlen m.fl.

Vegdirektoratet

desember 2013

Nr. 208

Measurement of plastic limit of cohesive soils : R&D Project Status Report (Brage)

Tewodros Haile Tefera

Vegdirektoratet

mars 2013

Nr. 207

Samledokumentasjon 2017 : For utbyggingsprosjekter avsluttet 2017 samt utvikling løpemeterpriser (Brage)

Geir Saxebøl

Vegdirektoratet

mars 2019

Nr. 205

Siltgardiner : funksjon, tilpassing og oppfølging (Brage)

Turid Winther-Larsen

Vegdirektoratet

mars 2013

Nr. 204

Evaluering av geofonanlegg for detektering av skred (Brage)

Gunne Håland

Vegdirektoratet

desember 2013

Nr. 203

Complete Streets: Konsept for helhetlig gateplanlegging (Brage)

Bente Beckstrøm Fuglseth og Lars Løvstad

Region vest

mars 2019

Nr. 202

Samledokumentasjon og måleindikatorer Ø1.2 og Ø1.3 : for utbyggingsprosjekter avsluttet 2011 - Unntatt offentlighet
Byggherreseksjonen 

Vegdirektoratet

mars 2013

Nr. 201

Nytt rensetrinn i Vassum rensebasseng : mulighetsstudie (Brage)

COWI A/S

Region øst

desember 2012

Nr. 199

Inspeksjon av berg og bergsikring i vegtunneler (Brage)

Mona Lindstrøm, Anette Wold Magnussen og Audun Langelid

Vegdirektoratet

mars 2013

Nr. 198

Tørrmurer : fagdag - Bruseksjonen og vegteknisk seksjon 7.3.2013 (Brage)

H. O. Hagen, E. Pytten, H. Bruun, K. Aunaas og O. Lahus

Region sør

april 2013

Nr. 197

LTA 2011: Oppfølging av forsøksstrekninger : etatsprogrammet Varige veger (Brage)

Torbjørn Jørgensen

Vegdirektoratet

mars 2013

Nr. 196

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2012 (Brage)

Ivar Haldorsen

Vegdirektoratet

juni 2013

Nr. 195

Rensing av vann fra veg og anlegg : en sammenstilling av metoder og praksis i 12 land (Brage) 

Arnt-Olav Håøya og Ragnar Storhaug

Vegdirektoratet

februar 2013

Nr. 193

Etatsprogrammet moderne vegtunneler 2008-2011 : kartlegging under driving med Novapoint Tunnel (Brage) 

Are Håvard Høien, Tore Humstad og Alf Kveen

Vegdirektoratet

mars 2013

Nr. 192

Arkeologiske undersøkelser : en vurdering av nyere avanserte arkeologiske registreringsmetoder i forbindelse med vegutbyggingsprosjekter (Brage)

Lars Gustavsen, Knut Paasche og Ole Risbøl

Vegdirektoratet

februar 2013

Nr. 191

Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vilt og andre dyr i perioden 2005-2011 (Brage)

Henrik Wildenschild, Lars Aage Gade-Sørensen, Trond Harborg

Region nord

februar 2013

Nr. 190

Temaanalyse av eldreulykker : en analyse av vegtrafikkulykker med eldre trafikanter i Norge 2005-2011 (Brage)

Espen Haugvik, Marie Rygh Holten 

Region øst

januar 2013

Nr. 189

Akselerert kloridinntrenging i overflatebehandlet betong : innledende prøving med tanke på revisjon av prosedyrer (Brage)

Eva Rodum

Vegdirektoratet

februar 2013

Nr. 188

Rammeverk og internasjonale føringer for ITS (Brage)

ViaNova Plan og Trafikk AS

Vegdirektoratet

mai 2019

Nr. 187

Forskningsprosjekter og annen virksomhet - Tunnel- og betongseksjonen 2012 (Brage)

Hedda Vikan (red.)

Vegdirektoratet

januar 2013

Nr. 186

Påkjøringer i vegens sideområde : en temaanalyse av utforkjøringsulykker i Region vest 2005-2011 (Brage)

Marit Moss-Iversen

Region vest

desember 2012

Nr. 185

ITS - standardisering : statusrapport på engelsk 2012 (Brage)

Knut Evensen  

Vegdirektoratet

desember 2012

Nr. 184

Utprøving av alternative metoder for tining av is : forsøk med varmetransporterende væske i driftskontrakt Narvik vinteren 2012/2013 (Brage)

Knut Magne Reitan

Vegdirektoratet

desember 2013

Nr. 183

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? : resultat av kartlegging (Brage)

Even K. Sund

Vegdirektoratet

februar 2013

Nr. 182

Bruk av Håndbok 140 i praksis : studie av prissatte konsekvenser, sammenstilling, mål og regional utvikling (Brage)

Ragnhild Olsen Hvoslef, Marianne Finserås Larsen, Harald Støen Høyem 

Vegdirektoratet

november 2012

Nr. 181

Effekt av tilslag på betongens mekaniske egenskaper : Trykkfasthet, E-modul og spaltestrekkfasthet (Brage)

Bård Pedersen

Vegdirektoratet

Januar 2019

Nr. 179

ITS-strategi for Statens vegvesen. Revisjon 2012 (Brage)

Ivar Christiansen ... [et al.]

Vegdirektoratet

desember 2012

Nr. 178

Risk Management : introduction, recommendations and project descriptions of risk management (Brage)

Johan Berg, Erik Tideholm

Region øst

september 2012

Nr. 177

Trykkfasthet og E-modul for SV-40 betong : en studie av tilslagets betydning (Brage)

Bård Pedersen og Reidar Kompen

Vegdirektoratet

desember 2013

Nr. 176

Aktiv mobilitetspåvirkning i anleggsfasen : studentprosjekt sommeren 2012 (Brage) 

Ingunn Bårdseng Haug, Lone Kjersheim, Mari Svolsbru & Sigrid Urnes

Vegdirektoratet

november 2012

Nr. 175

Geoplan : arbeidsprosess for planlegging av grunnundersøkelser ved hjelp av digitale verktøy (Brage)

Kristian Aunaas, Eivind Juvik, Øyvind Hellum

Vegdirektoratet

mai 2013

Nr. 174

Forprosjekt : Fv. 19 Rubbestadneset - Rolvsnes (Brage)

Ressursavd,, Planseksjonen

Region vest

november 2012

Nr. 173

No2/NOx volume ratio in three tunnels in Norway : observations 2007 - 2013 (Brage)

Gunnar Lotsberg

Vegdirektoratet

mai 2013

Nr. 172

Etatsprogram Næringslivets transporter : artikler formidlet 2007-2012 (Brage)

Vegdirektoratet

oktober 2012

Nr. 171

Risikokurver : Analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveger (Brage)

Espen Strandvik Haugvik

Region øst

høst 2018

Nr. 170

Økologisk kartlegging region nord : konflikter mellom transportsystemet og biologisk mangfold (Brage) 

Lars Aage Gade-Sørensen & Øyvind Haugland

Region nord

oktober 2012

Nr. 169

Kravspesifikasjon IKT-løsning : geotekniske parametere - labdatabank (Brage)

El Hadj Nouri

Vegdirektoratet

mai 2013

Nr. 166

Sustainable design and maintenance of stormwater treatment facilities : Reducing highway runoff pollution (Brage)

Josef Andersson, Josef Mácsik, Dimitry van der Nat, Anna Norström, Marie Albinsson, Sofia Åkerman, Preetam C. Hernefeldt, Robert Jönsson

Vegdirektoratet

desember 2018

Nr. 164

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : levetid på bergbolter (Brage)

Andreas Ongstad, Norconsult AS

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 162

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008-2011 : kartlegging av kjøretøybranner i norske vegtunneler 2008-2011 (Brage)

Transportøkonomisk institutt

Vegdirektoratet

oktober 2012

Nr. 161

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : strategi trafikkantsikkerhet og brannsikkerhet i vegtunneler (Brage)

Harald Buvik, Finn Harald Amundsen & Henning Fransplass

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 160

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : bestandighet sprøytebetong Ringnestunnelen (Brage) 

Norconsult AS

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 159

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : bestandighet sprøytebetong Oslofjordtunnelen (Brage)

Norconsult AS

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 158

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : bestandighet sprøytebetong Freifjordtunnelen (Brage) 

Norconsult AS

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 157

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : ITS for vegtunneler (Brage) 

ViaNova Plan og Trafikk AS

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 156

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : utvikling av risikoanalysmodell TRANSIT for vegtunneler (Brage) 

Matrisk GmbH and HOJ Consulting GmbH, Dr. Matthias Schubert

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 155

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : ENØK Strategi vegtunneler (Brage) 

Norconsult AS

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 154

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : road tunnel strategy study 2 (Brage)

Basler & Hofmann AG, Norconsult AS

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 153

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : road tunnel strategy study 1 (Brage)

Basler & Hofmann AG, Norconsult AS

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 152

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : vegtunneler og lokal luftkvalitet (Brage)

Norconsult AS

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 151

Mengderapportering vinteren 2011/2012 (Brage)

Oddbjørn Strøm

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 150

Farriskilden og ny E18 bru over Farrisvannet : vurdering av risiko for Farriskilden ved etablering av ny bru over Farrisvannet for E18 ved Larvik (Brage)

Per Kraft, Nils-Otto Kitterød og Elisabeth Gundersen

Vegdirektoratet

mai 2013

Nr. 149

Durability aspects of fly ash and slag in concrete : presentations from a Nordic workshop (Brage)

Bård Pedersen

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 148

Underkjølt regn og andre værforhold som gir hurtig glatt veg (Brage)

Åsmund Holen, Anette H. Mahle, Johnny M. Johansen (ViaNova)

Vegdirektoratet

januar 2019

Nr. 147

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2011 : region midt (Brage)

Ragnar Masdal

Region midt

september 2012

Nr. 146

Spredning av plastfibre fra sprøytebetong : kartlegging av spredningsmåte og mottiltak (Brage)

Inna Likhosherskaya & Kalambayi Rodrigue Nyembwe

Vegdirektoratet

juli 2012

Nr. 145

Temaanalyse av ulykker i byer/tettsteder i Region sør : med fokus på gående og syklende (Brage)

Vibeke Schau

Region sør

mai 2013

Nr. 144

Reparasjonsmørtlers kloridmotstand : FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017-2021 (Brage)

Stig Henning Helgestad, Øyvind Bjøntegaard, Eva Rodum

Vegdirektoratet

Februar 2019

Nr. 143

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008-2011 : vegtunnelers oppetid (Brage)

Johnny M. Johansen og Åsmund Holen, ViaNova 

Vegdirektoratet

august 2012

No. 142E

Automatic Section Speed Control in Tunnels : Effect on speed and accidents (Brage)

Arild Ragnøy

Vegdirektoratet

april 2013

Nr. 142

Streknings-ATK i tunnel : målt effekt på kjørefart, beregnet effekt på ulykker (Brage) 

Arild Ragnøy

Vegdirektoratet

april 2013

Nr. 141

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2011 (Brage)

Ivar Haldorsen

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 140

Brannsikringsfibre : potensielle spredningsveier til omliggende miljø og tiltak mot spredning (Brage)

Hedda Vikan, Kalambayi Rodrigue Nyembwe 

Vegdirektoratet

april 2013

Nr. 139

Brannprøving av sprøytebetong : med ulike doseringer monofilament polypropylenfiber (Brage) 

Reidar Kompen, Eva Andersson (SINTEF NBL) 

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 138

E39 Rogfast : tunnelventilasjon og luftkvalitet (Brage)

Gunnar Lotsberg

Region vest

juni 2012 - revidert januar 2015

Nr. 137

Evaluering av KVU/KS1 : færre og bedre KVU'er (Brage) 

Jan Arne Martinsen, Sonja Elisabeth Søyseth

Vegdirektoratet

september 2012

Nr. 136

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : grensesprengende tunneler - lange og dype, går det en grense? (Brage)

Harald Buvik

Vegdirektoratet

juni 2012

Nr. 133

Analyse av dødsulykker : Region vest (bokmål) (Brage)

Hans Olav Hellesøe, Bente Lyse, Arne Amdahl Bakkevig

Region vest

juni 2012

Nr. 133N

Analyse av dødsulykker : region vest (nynorsk) (Brage)

Hans Olav Hellesøe, Bente Lyse, Arne Amdahl Bakkevig

Region vest

juni 2012

Nr. 132

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler : drift og vedlikehold - hovedkostnader (Brage)

ViaNova Plan og Trafikk AS

Vegdirektoratet

juni 2012

Nr. 131

Opplæring i drift og vedlikehold for operatører : vinterdrift (Brage)

Anders Svanekil m. fl.

Vegdirektoratet

juni 2012

Nr. 130

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler : strategi for bygging av nye vegtunneler : grunnlagsdokument (Brage)  

Norconsult AS

Vegdirektoratet

juni 2012

Nr. 129

Gang- og sykkeltrafikk i tunnel : forslag til krav for ulike løsninger (Brage) 

Randi Eggen og Terje Giæver

Vegdirektoratet

november 2012

Nr. 127

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : hovedrapport (Brage)

Seksjon for tunnel og betong

Vegdirektoratet

juni 2012

Nr. 125

Beredskapsanalyse E39 Rogfast (Brage)

Marius Hofseth

Region vest

november  2012

Nr. 124

Sammenstilling av geofysiske data fra borehull : resistivitet, seismiske hastigheter og naturlig gammastråling (Brage)

H. Elvebakk (NGU)

Vegdirektoratet

mai 2012

Nr. 123

Geofysiske målinger for ny E39 Svegatjern–Rådal  (Brage)

E. Dalsegg (NGU)

Vegdirektoratet

mai 2012

Nr. 122

Geofysiske målinger for tunneltrasé rv 80 Bodø (Brage)

E. Dalsegg (NGU)

Vegdirektoratet

mai 2012

Nr. 121

Vurdering av testmetoder for tilslagsmaterialer : varige veger 2011-2014 (Brage)

Eyolf Erichsen

Vegdirektoratet

april 2013

Nr. 120

Salt SMART Vegsalt i innsjøer : tålegrenser mht kjemisk sjiktning (Brage)

Ståle Haaland, Stein Turtumøygard, Lars Jakob Gjemlestad & Thor Endre Nybø

Vegdirektoratet

mai 2012

Nr. 119

Null drepte og null hardt skadde - Fra visjon mot virkelighet : grunnlag for omtale av trafikksikkerhet i transportetatenes forslag til NTP 2014-2023 (Brage)  

Sigurd Løtveit

Vegdirektoratet

mai 2012

Nr. 118

Kontraktsdyrkede planter 2011-2016 : vurdering av spredningsfare og mulig trussel mot stedlig naturmangfold (Brage)

Benedikte W. Oliver

Region øst

april 2012

Nr. 116

Overflatebehandling av betongkonstruksjoner : feltforsøk Skarnsundet bru (Brage)

Jan-Magnus Østvik og Claus K. Larsen

Vegdirektoratet 

februar 2013 

Nr. 115

Prissetting av helsebelastning av svevestøv: Støttedokument til Statens vegvesens håndbok V712 (Brage)

Karl Idar Gjerstad

Vegdirektoratet

desember 2018

Nr. 114

Handlingsplan Trafikkdata 2013-2018 (Brage) 

Kristin Gryteselv

Vegdirektoratet

april 2012

Nr. 113

Tydeliggjøring av vikepliktsforhold i kryss og vurdering av forkjørsregulering av veger (Brage) 

Svein A. Stigre, Erik B. Hagen, Kjell Seim & Ole Jørgen Lind

Region øst

april 2012

Nr. 112

Technology survey for renewable energy integrated to bridge constructions, Wind, solar, wave and tidal (Brage)

Espen Borgir Christophersen (Rambøll)

Vegdirektoratet

april 2012

Nr. 111

Forsterkningsbehov for fylkesvegene i Region øst (Brage)

Rolf Johansen

Region øst

mai 2012

Nr. 110

Technology survey for renewable energy integrated to bridge constructions, Wind and solar energy (Brage)

Sæta, Simonsen, Solli, Sandaker og Thorsen (Norconsult)

Vegdirektoratet

april 2012

Nr. 109

Technology survey for renewable energy integrated to bridge constructions, Wave and tidal energy (Brage)

Daniel Vennetti (SP)

Vegdirektoratet

april 2012

Nr. 108

Technology survey for renewable energy integrated to bridge constructions, Solar energy (Brage)

Peter Kovacs og Peter Wahlgren (SP)

Vegdirektoratet

april 2012

Nr. 107

Technology survey for renewable energy integrated to bridge constructions, Wind energy (Brage)

Lars Åkesson (SP)

Vegdirektoratet

april 2012

Nr. 106

Strategi for vegdekker i Region øst - 2012 (Brage)

Geir Refsdal

Region øst

mai 2012

Nr. 105

Vurdering av potensialet for kraftproduksjon i forbindelse med bruer langs ferjefri E39 (Brage)

Bjørn Gjevik (UiO), Elisabeth Gundersen og Hilde Sandbo 

Vegdirektoratet

mars 2012

Nr. 104

Laserscanning av sprøytebetongtykkelse i tunnel (Brage)

Jørgen Stenerud

Vegdirektoratet

juli 2012

Nr. 103

Feltforsøk med polymermodifisert bindemiddel : varige veger 2011-2014 (Brage)

Rabbira Garba Saba

Vegdirektoratet

april 2013

Nr. 102

Elgprosjektet i Akershus : Kortrapport (Brage)

Roer, O., Rolandsen, C. M., Meland, M., Gangsei, L.E., Panzacchi, M., Van Moorter, L., Milner, J. M., Solberg, E. J.

Vegdirektoratet

mai 2018

Nr. 101

Støybygg III : brukerveileder (Brage)

Multiconsult i samarbeid med Statens vegvesen

Vegdirektoratet

desember 2013

Nr. 100

Mengerapportering vinteren 2017/2018 (Brage)

Johan Wåhlin

Vegdirektoratet

november 2018

Nr. 99

Estimering av forurensning i tunnel og tunnelvaskevann (Brage)

Malin Torp og Sondre Meland

Vegdirektoratet

november 2013

Nr. 97

Bergsikringsbolter - laboratorieforsøk på korrosjonsbeskyttelse (Brage)

Torstein Lange

Vegdirektoratet

mars 2012

Nr. 96

Bergsikringsbolter – prøvegysing med ulik mørtelkonsistens (Brage)

Ola Skjølsvold

Vegdirektoratet

mars 2012

Nr. 95

Konsekvensutgreiing - naturmiljø : fylkesveg 60 Tomasgard - området Røyrhusbrua (Brage)

Region vest

mars 2012

Nr. 94

Kjemisk karakterisering av sediment fra Vassum sedimenteringsbasseng (Brage)

Sondre Meland

Vegdirektoratet

mars 2012

Nr. 93

Befolkningens kunnskaper, atferd og holdninger 2011 (Brage)

Aslak Fyhri & Renata Torquato

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 92

Salt SMART : sluttrapport (Brage)

Åge Sivertsen m. fl.

Vegdirektoratet

mars 2012

Nr. 91

Innovativ transportplanlegging : New York et spennende case (Brage)

Bente Beckstrøm Fuglseth og Sandra Peterson

Region øst

mars 2012

Nr. 90

Salt SMART : modellert påvirkning av vegsalt i Padderudvann (Brage)  

Torulv Tjomsland, John Rune Selvik og Bjørn Faafeng

Vegdirektoratet

februar 2012

Nr. 89

Etablering av trær (Brage) 

Ingjerd Solfjeld, Erik Solfjeld

Vegdirektoratet

mars 2012

Nr. 88

Effektivisering av planlegging. Forprosjekt (Brage)

Vegdirektoratet

april 2012

Nr. 87

Nasjonal gåstrategi : strategi for å fremme gåing som transportform og hverdagsaktivitet (Brage)

Guro Berge, Ellen Haug og Lillebill Marshall

Vegdirektoratet

februar 2012

Nr. 86

Effekt av IR-skanning og bruk av feeder : varige veger 2011-2014 (Brage)

Carl Christian Thodesen, Kine Nilssen, Haris Brcic

Vegdirektoratet

april 2013

Nr. 83

PP-fiber til bruk i brannsikring av betong : produksjon av testelementer for brannprøving (Brage)

Karen Klemetsrud

Vegdirektoratet

mai 2013

Nr. 82

Tilstandsundersøkelser 2011 (Brage)

Liv Marie Nygaard, Pål Rosland, Leif Magne Halvorsen

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 81

Forskningsprosjekter og annen virksomhet : Tunnel- og betongseksjonen 2011 (Brage)

Seksjon for tunnel og betong

Vegdirektoratet

januar 2012

Nr. 80

Konkurransepreget dialog : E6 Trondheim - Stjørdal. Kontrakt: T-V-E-5 Dagsone vest (Brage)

Byggherreseksjonen

Vegdirektoratet

februar 2012

Nr. 79

Telehiv på nye norske veger : hvorfor, og hva kan gjøres for å unngå dette? (Brage)

Ekspertgruppe telehiv

Vegdirektoratet

februar 2012

Nr. 78

Faunapassasjer og andre tiltak rettet mot hjortevilt langs veg : en sammenstilling av "etterundersøkelser av vilttiltak 2009-2010" (Brage)

Karianne Thøger-Andresen

Vegdirektoratet

juli 2012

Nr. 77

FoU-prosjektet Kai Sjursøya - Kloridbremsende overflatebehandling av betong : 10 års felteksponering (Brage)

Eva Rodum og Jan Lindland

Vegdirektoratet

februar 2012

Nr. 76

Hva vil det koste å fjerne forfall knyttet til bru, ferjekai og tunnel på fylkesveger? : resultat av kartlegging (Brage)

Even K. Sund

Vegdirektoratet

februar 2012

Nr. 75

Hva vil det koste å fjerne forfallet på riksvegnettet? : resultat av kartlegging (Brage)

Even K. Sund

Vegdirektoratet

februar 2012

Nr. 74

Vinterdrift i endret klima (Brage) 

Skuli Thordarson

Vegdirektoratet

desember 2011

Nr. 73

Flom- og sørpeskred (Brage)

Harald Norem og Frode Sandersen

Vegdirektoratet

februar 2012

Nr. 71

Veger utsatte for stigende havnivå og stormflo (Brage)

Arne Lothe, Arne Instanes

Vegdirektoratet

desember 2012

Nr. 70

Erosjonssikring av bruer i Telemark : Stavså, Tanså, Ruså og Vinje (Brage)   

Arvid Olaus Strømnes

Vegdirektoratet

mars 2012

Nr. 69

Videreutvikling av skredrisikomodell for vegnettet i Norge (Brage)

Heidi Bjordal 

Vegdirektoratet

januar 2013

Nr. 68

Gs-veger og fortau i Region øst : en tilstandsundersøkelse og vedlikeholdsplan for dekkene (Brage)  

Geir Refsdal

Region øst

august 2011

Nr. 67

Vegetasjon Sørenga - vurdering av spredningsfare og mulig trussel mot stedlig naturmangfold (Brage)

Benedikte Oliver, Astrid Skrindo

Region øst

januar 2012

Nr. 66

Strategisk plan for vegvedlikehold : ressursbehov, organisering og gjennomføring av vedlikeholdsprosessen i Region øst (Brage)

Johnny M. Johansen, Torgrim Dahl & Ola Molstad

Region øst

januar 2012

Nr. 65

Fornyelse av fylkesvegene i Region øst : kartlegging av forfall og vedlikeholdsbehov for fylkesvegene i Region øst (Brage)

Ola Molstad

Region øst 

januar 2012 

Sist oppdatert:

Publikasjoner fra Statens vegvesen