Her finner du oversikt over godkjent vegutstyr og dokumentasjon til bruk på fylkes- og riksveger i Norge. Se også håndbok N101 kap 1.6.

For å finne frem til godkjente produkter, bruk søket. Se også oversikten over Statens vegvesens standardrekkverk .