Styrker brumiljøet i Norge

— Over 300 deltakere fra inn- og utland bekrefter at Brukonferansen er Norges viktigste faglige møteplass for bruingeniører.