Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Veiledningen inneholder forhåndsgodkjente tegninger til bruk som grunnlag for utskifting av bruplate på eksisterende bruer.

Tegninger av platebruene er kontrollert i henhold til håndbok N400 Bruprosjektering, og tegningene er godkjent til bruk som grunnlag for prosjektering av bruplater ved utskifting av bruplate på eksisterende bruer. Håndbok V427 gir veiledning til bruk av tegningene i det enkelte prosjekt.

Håndboka med vedlegg finner du på www.vegvesen.no/handboker