Geofagene i Statens vegvesen ivaretar etatens kompetanse innen geologi, ingeniørgeologi, geoteknikk, skred, vann/hydrologi og miljøgeoteknikk. Innen de forskjellige fagområdene drives det rådgiving, prosjektering, kontroll og godkjenning, forskning og utvikling, oppdatering av normaler og retningslinjer for bransjen samt erfaringsoverføring og kursvirksomhet.