Innen de forskjellige fagområdene drives det rådgiving, prosjektering, kontroll og godkjenning, forskning og utvikling, oppdatering av normaler og retningslinjer for bransjen samt erfaringsoverføring og kursvirksomhet.

Lightweight EPS Geofoam embankments

Conference proceedings