Statens vegvesens rapporter innen fagområdene geoteknikk, geofysikk, miljøgeoteknikk, hydraulikk, hydrologi, oseanografi, geologi, skred, drivsnø, naturfare, naturfareplan og vegteknologi er offentlig tilgjengelige på tre ulike måter:

  1. Webkart Rapportweb (arcgis.com)
  2. WMS-tjeneste
  3. Enkelte av fagområdene via NADAG (Nasjonal database for grunnundersøkelser)

WMS-info (Må åpnes i et kartprogram)

https://www.vegvesen.no/kart/ogc/rapportweb_1_0/ows

Begrensninger

Det kan forekomme feilregistreringer i datasettet og i fagrapporter. Statens vegvesen er ikke ansvarlig for videre bruk av dataene. Ved bruk av data skal det henvises til rapport/dataeier. Det tas forbehold om at den som mottar rapporten(e) må foreta en selvstendig faglig vurdering for sitt byggeprosjekt. Konklusjoner i rapportene gjelder bare for det aktuelle vegprosjektet basert på datidens regelverk.

I tidligere Nord-Trøndelag fylke er vi ikke ferdige med å kvalitetssikre rapportarkivet, så datasettet er ikke komplett ennå. Her må Statens vegvesen kontaktes for å få tilgang til rapporter som mangler.

Tilgang til rapporter

For å få tilgang til rapporter som ikke finnes i tjenesten ta kontakt med Statens vegvesens dokumentasjonssenter. Det er fint om du legger ved et kartutsnitt over området du ønsker rapporter fra, da går det raskere å hjelpe deg. Dersom du vet hvilke Dokument-ID du trenger tilgang til er det fint om du opplyser om dette.

Kontakt

Ta kontakt med Statens vegvesen.