I henhold til Håndbok R762 Prosesskode 2 Standard beskrivelse for bruer og kaier, prosess 84.4, skal alle sementprodukter, eventuelt bindemiddelkombinasjoner, være typegodkjent av Vegdirektoratet. En typegodkjenning har varighet 5 år. Ny vurdering av typegodkjenning (for 5 nye år) gjøres på basis av ny dokumentasjon.

Liste over typegodkjente sementprodukter og bindemiddelkombinasjoner

 

Søk typegodkjenning

Krav og prosedyre for typegodkjenning av sementer og bindemiddelkombinasjoner

Søknad, inklusive dokumentasjon, merkes med saksnummer 16/63152 og sendes Statens vegvesen.