Bruk søkefeltet i Vegkart til å få opp data om utstyr, fartsgrenser, ulykker, trafikkmengde eller noen av de andre flere hundre datatypene. Alle data langs vegnettet kan vises i kartet eller lastes ned (csv- eller Excel-fil).

Vegkart-tjenesten med søkefelt. Skjermbilde: Statens vegvesenVegkart-tjenesten med søkefelt. Skjermbilde: Statens vegvesen

Søk kan gjøres innenfor kartutsnitt, kommune, fylke eller langs en vegstrekning. I høyre meny kan du også studere  Datakatalogen for å se hvilke egenskaper som kan knyttes til de ulike datatypene.

Vegkart henter sine data fra det nye NVDB API-et, som vi lanserte 27. februar 2013. Alle som vil programmere sine egne løsninger kan bruke dette API-et. Sammen med data langs vegen får du også med data om vegnettet for akkurat den strekningen som er relevant for søket ditt. Det du (foreløpig) ikke får via API-et er et vegnettet som henger sammen og er navigerbart.

Både vegkart og NVDB API er såkalte beta-tjenester. Det vil si at de kan tas i bruk, men det skjer fremdeles mye finpuss og utvikling. Mer informasjon finner du utviklingsbloggen vår.

For den som vil programmere selv har vi lagt ut beskrivelse av åpne datasett og API på data.norge.no. Data gjøres tilgjengelig etter Norsk lisens for offentlige data.

Kontaktinformasjon

Alle henvendelser kan sendes gjennom vårt kontaktskjema, eller via e-post til nvdb@vegvesen.no