Vegdirektoratet har nå lansert verktøyet Trygg tunnel for å ivareta sikkerhetsforvaltning på norske vegtunneler.

Verktøyet er utviklet for å gi tunnelforvaltere og forvaltningsmyndighet støtte til å tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhetsforskriftene.

Trygg tunnel er allerede tatt i bruk ved gjennomføring og oppfølging av periodiske inspeksjoner. I februar/mars 2021 tas verktøyet også i bruk i forbindelse med søknader om godkjenning av tunneler før byggestart og brukstillatelse før åpning.

Vegdirektoratet tar nå fortløpende kontakt med brukerne for å arrangere informasjonsmøter og opplæring.

Les mer om Trygg tunnel