Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Tunnelinteresserte fra hele landet samles på Nasjonalt tunnelforum 14.–15. februar.

Nasjonalt tunnelforum i neste uke samler hele 115 deltakere i Oslo. Vegdirektøren og representanter fra Samferdselsdepartementet er også på plass for å få innsikt i utfordringer knytt til tunnelsikkerhet.

Det er spesielt tolkning av regelverk, det vil si tunnelsikkerhetsforskriftene for riksveg og fylkesveg, og godkjenning av tunneler før byggestart og brukstillatelse, som er i søkelyset.

–Det er viktig at vi behandler alle tunnelforvaltere likt med tanke på søknader om tunnelgodkjenninger, enten de er fra Nye Veier, fylkeskommuner eller Statens vegvesen. Derfor er dialog, også under årets konferanse, avgjørende for at vi evner å tilpasse våre prosesser så godt som mulig både med tanke på regelverket og behovet til brukerne våre, sier seksjonssjef i Inspeksjon og sikkerhet i Vegdirektoratet, Morten Wright Hansen. Han setter stor pris på at vegdirektøren og Samferdselsdepartementet tar seg tid til å delta.

Sammen gjør vi tunnelene tryggere

Møteleder: Rune Aarnes

Tirsdag 14. februar

 • Kl. 1000–1030 Velkommen – innledning ved ledelsen (Marit Brandtsegg)
 • Kl. 1030–1100 Oppsummering 2022 og vegen videre (Morten Wright Hansen)
 • Kl. 1100–1200 Lunch
 • Kl. 1200–1215 Vegdirektoratet – Tilbakemeldinger fra NTF 2022 (Kjetil Rød)
 • Kl. 1215–1230 Kompetanseutvikling (Ing-Cristine Ericson)
 • Kl. 1230–1250 Gruppearbeid
 • Kl. 1250–1300 Pause/mingling
 • Kl. 1300–1400 Møre og Romsdal fylkeskommunes erfaringer med godkjenning av tunneler i Nordøyveg prosjektet (Ole Jan Tønnesen)
 • Kl. 1400–1420 Pause/mingling
 • Kl. 1420–1520 Vegdirektoratet – Tolking av regelverk (Lisa Bakken Vikan og representant fra Veg- og trafikkjuridisk)
 • Kl. 1520–1540 Pausemat/mingling
 • Kl. 1540–1640 Vegdirektoratet/Statens vegvesen – Erfaringer med periodiske inspeksjoner (Bjørn Wang)
 • Kl. 1640–1700 Pause/mingling
 • Kl. 1700–1745 Vegtrafikksentralenes trafikkstyringssystemer – Status i dag, samhandling, erfaringer og veien videre (Einar Hauge)
 • Kl. 1800 Middag

Onsdag 15. februar

 • Kl. 0830–0930 Vegdirektoratet – Sammenheng mellom risikoanalyse, beredskapsanalyse og beredskapsplan (Inger Lise Johansen, Kjetil Rød, Rune Aarnes)
 • Kl. 0930–0950 Pause/mingling
 • Kl. 0950–1050 Vegdirektoratet – Debatt – VTS vs Tunnelforvalter – ansvar og grensesnitt (Rune Aarnes)
 • Kl. 1050–1110 Pausemat/mingling
 • Kl. 1110–1155 Nye Veier – Erfaringer med godkjenningsprosessen (Anita Enebakk/Tom Inge Andersen)
 • Kl. 1200–1300 Lunsj
 • Kl. 1300–1400 Plenumsdebatt (Torbjørn Hetlevik)
 • Kl. 1400–1430 Oppsummering – avslutning