Entreprenøren som leverer rekkverk, overgangsløsninger, endeavslutninger og støtputer til Statens vegvesen, skal sørge for at dette er godkjent på forhånd av ansvarlig godkjenningsorgan (for CE-merket produkter) og videre Vegdirektoratet.

CE-merking er obligatorisk for å selge rekkverk og støtputer som skal settes opp permanent langs nye og eksisterende veger i Norge (se Byggevareforordningen (EU) 305/2011). Informasjon om regler og vilkår for CE-merking og forpliktelsene til produsenter, importører, distributører og montører, se nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Vegdirektoratet lager en liste med oversikt over samsvarsgodkjente vegutstyr til bruk på fylkes-og riksveger i Norge. Et produkt vil ikke bli lagt i denne listen før nødvendige dokumenter er sendt til Vegdirektoratet, se vedleggene nede på siden. Entreprenøren som ønsker å søke for samsvarsgodkjenning av vegutstyr skal fylle opp bestillingskjemaet og sende det til samt med de andre nødvendige dokumentene. Godkjente produkter publiseres her. 

Montering av tilleggsutstyr på et rekkverk, rekkverksender eller støtputer som f.eks. ekstra rekkverksskinne, underkjøringshinder, stolpebeskyttere, blendingsskjermer, skiltstolper, støyskjermer eller lignende skal ikke påvirke rekkverkets funksjon eller representere en fare for trafikantene. Dersom slikt tilleggsutstyr antas å kunne påvirke produktets primære funksjon, skal produktet testes/analyseres med tilleggsutstyret og godkjennes av Vegdirektoratet.