Instruksen er laget for å gjøre øving og opplæring i våre kjøregårder så sikker som mulig, og for å unngå at alvorlige ulykker skal skje.

Åpningstider

 • mandag-fredag          kl. 07.00-19.00
 • Lørdager 09.00-17.00
 • Søn- og helligdager Stengt

Regler og retningslinjer

 • Alle kjøretøy som det ikke øves med eller er til førerprøve, skal parkeres på utsiden på reserverte plasser.
 • Ved bruk av kjøregård skal det være to- veis kommunikasjon mellom elev og instruktør
 • Max 6 kandidater/elever kan være samtidig i kjøregården
 • En trafikklærer kan ha med seg inntil 2 kandidater samtidig i kjøregården under oppvarming til samme førerprøvetidspunkt og ved utvidelseskurs, men disse må være på samme oppgave.
 • Max hastighet er 60 km/t og brukes i forbindelse med ferdighetsoppgaven Effektiv brems og Unnastyring.
 • Vi ønsker at det skal være sikkert å bruke området, vi oppfordrer alle til å bruke riktig MC utstyr og motorsyklen må være godkjent jf. Vegtrafikkloven §13
 • Førstehjelpsutstyr og brannslukningsapparat er tilgjengelig i Sensors oppholdsrom på dager med førerprøver.
 • Ved uhell ring 113

Prioriteringsrekkefølge for bruk av kjøregården

 1. Førerprøver
 2. Trafikkskoler
 3. Private er velkommen til å øve på banen på lørdager og etter kl.16.00 på hverdager, men må vike plass for trafikkskoler eller førerprøver.

Regler under førerprøven

 • Ingen andre kan øve på området eller på annen måte forstyrre kandidat og sensor mens prøven pågår.