Instruksen er laget for å gjøre øving og opplæring i våre kjøregårder så sikker som mulig, og for å unngå at alvorlige ulykker skal skje.

Regler og retningslinjer

  • Brukes kun til førerprøve og oppvarmingstime til førerprøve.
  • Sensorer tar ut og inn kjegler og nødvendig avsperringsutstyr etter bruk.
  • Ved bruk av kjøregård skal det være to- veis kommunikasjon mellom kandidat og sensor.
  • Ved bruk av nedre del av kjøregård må det leies inn vakter som sperrer innkommende trafikk.
  • Innleide vakter setter opp gjerde på øvre platå og ser til at område er tomt for biler før prøven starter.
  • Max hastighet er 50 km/t og brukes i forbindelse med bremseoppgaven og unnastyringsoppgaven, følg oppmerking i asfalt ved retur fra oppgavene.
  • Vi ønsker at det skal være sikkert å bruke området, vi oppfordrer alle til å bruke riktig MC utstyr og motorsykkelen må være godkjent jf. Vegtrafikkloven §13.
  • Ved uhell ring 112 eller 113.

Regler under førerprøven

  • Ingen andre kan øve på området eller på annen måte forstyrre kandidat og sensor mens prøven pågår.