Instruksen er laget for å gjøre øving og opplæring i våre kjøregårder så sikker som mulig, og for å unngå at alvorlige ulykker skal skje.

Regler og retningslinjer

  • Brukes kun av trafikklærer og til førerprøve
  • Trafikklærer og sensorer tar ut og inn kjegler og sikringsutstyr/barrierer de da dagene det er førerprøve
  • Ved bruk av kjøregård skal det være to- veis kommunikasjon mellom elev og instruktør
  • Max 4 kandidater/elever kan være samtidig på banen
  • En trafikklærer kan ha med seg inntil 2 kandidater samtidig i kjøregård, men disse må være på samme oppgave. Denne regelen er tenkt for de som har to førerprøver samtidig.
  • Max hastighet er 60 km/t og brukes i forbindelse med bremseoppgaven og unnastyringsoppgaven, følg oppmerking i asfalt ved retur fra oppgavene
  • Vi ønsker at det skal være sikkert å bruke området, vi oppfordrer alle til å bruke riktig MC utstyr og motorsyklen må være godkjent jf. Vegtrafikkloven §13
  • Ved uhell ring 113

Regler under førerprøven

  • Ingen andre kan øve på området eller på annen måte forstyrre kandidat og sensor mens prøven pågår.