Instruksen er laget for å gjøre øving og opplæring i våre kjøregårder så sikker som mulig, og for å unngå at alvorlige ulykker skal skje.

Åpningstider

 • Mandag-fredag          kl. 07.00-20.00
 • Lørdager         kl. 09.00-16.00
 • Søn- og helligdager    Stengt

Regler og retningslinjer

 • Alle kjøretøy som det ikke øves med eller er til førerprøve, skal parkeres på utsiden på reserverte plasser. Gjelder ikke Statens vegvesens kjøretøy
 • Ved bruk av kjøregård skal det være to- veis kommunikasjon mellom elev og instuktør
 • Max 6 kandidater/elever kan være samtidig på MC banen
 • En trafikklærer kan ha med seg inntil 2 kandidater samtidig i kjøregården under oppvarming til samme førerprøvetidspunkt og ved utvidelseskurs, men disse må være på samme oppgave.
 • Max hastighet er 60 km/t og brukes i forbindelse med ferdighetsoppgaven Effektiv brems og Unnastyring.
 • Vi ønsker at det skal være sikkert å bruke området, vi oppfordrer alle til å bruke riktig MC utstyr og motorsykkelen må være godkjent jf. Vegtrafikkloven §13
 • Førstehjelpsutstyr og brannslukningsapparat er tilgjengelig i Sensors oppholdsrom på dager med førerprøver.

Prioriteringsrekkefølge for bruk av kjøregården.

 1. Førerprøver
 2. Trafikkskoler
 3. Private er velkommen til å øve på banen på lørdager og etter kl.15.30 på hverdager, men må vike plass for trafikkskoler eller førerprøver.

Regler under førerprøven

 1. Kun sensor og kandidat har tilgang til MC banen under førerprøven
 2. Skiftebua skal kun brukes til elevens/kandidatens utstyr