Instruksen er laget for å gjøre øving og opplæring i våre kjøregårder så sikker som mulig, og for å unngå at alvorlige ulykker skal skje.

Åpningstider

 • Mandag–fredag: kl. 06.00–17.00
 • Lørdager: stengt
 • Søndag og helligdager: stengt

Regler og retningslinjer

 • Trafikkskoler og privatpersoner kan etter samråd med Frank Nyheim, tlf. 99359102, benytte kjøregården.
 • Det er ikke tillatt å benytte kjøregården til annet enn oppmerkede oppgaver, og alle skal følge samme kjøreretning som oppgaven gir
 • Alle kjøretøy som det ikke øves med eller er til førerprøve, skal parkeres på utsiden av kjøregården på oppmerket felt for motorsykler. Ved førerprøve følges sensors anvisninger.
 • Ved bruk av kjøregård skal det være to-veis kommunikasjon mellom elev og instruktør
 • Max 4 kandidater/elever kan være samtidig på MC banen
 • En trafikklærer kan ha med seg 1 kandidat/elev samtidig på MC banen
 • Max hastighet er 50 km/t
 • Vi ønsker at det skal være sikkert å bruke området, vi oppfordrer alle til å bruke riktig MC utstyr og motorsykkelen må være godkjent jf. Vegtrafikkloven §13
 • Uønsket hendelse meldes på e-post til
 • Ved ulykke ring 113

Prioriteringsrekkefølge for bruk av kjøregården

 1. Førerprøver
 2. Trafikkskoler
 3. Private

Regler under førerprøven

 • Ingen andre kan øve på området eller på annen måte forstyrre kandidat og sensor mens prøven pågår.
Sist oppdatert: