Instruksen er laget for å gjøre øving og opplæring i våre kjøregårder så sikker som mulig, og for å unngå at alvorlige ulykker skal skje.

Åpningstider

 • Mandag–fredag: kl. 06.00–17.00
 • Lørdager: stengt
 • Søndag og helligdager: stengt

Regler og retningslinjer

 • Trafikkskoler og privatpersoner kan etter samråd med Rune Gustav Nordgård, tlf. 97 19 02 10, benytte kjøregården.
 • Det er ikke tillatt å benytte kjøregården til annet enn oppmerkede oppgaver, og alle skal følge samme kjøreretning som oppgaven gir.
 • Alle kjøretøy som det ikke øves med eller er til førerprøve, skal parkeres på utsiden av kjøregården på oppmerket felt for motorsykler. Ved førerprøve følges sensors anvisninger.
 • Ved bruk av kjøregård skal det være to-veis kommunikasjon mellom elev og instruktør.
 • Max 5 kandidater/elever kan være samtidig i kjøregården.
 • Føreropplæring som gjennomføres i Statens vegvesen sine kjøregårder, skal skje med at trafikklærer sitter på motorsykkelen, inntil trinnvurdering trinn 3 er gjennomført og registrert.
 • Det er kun tillatt med en elev per trafikklærer.
 • Privat øvingskjøring i Statens vegvesen sine kjøregårder, skal skje med at ledsager sitter på motorsykkelen.
 • Max hastighet er 50 km/t.
 • Vi ønsker at det skal være sikkert å bruke området, vi oppfordrer alle til å bruke riktig MC utstyr og motorsykkelen må være godkjent jf. Vegtrafikkloven §13.
 • Uønsket hendelse meldes på e-post til
 • Ved ulykke ring 113.

Prioriteringsrekkefølge for bruk av kjøregården

 1. Førerprøver
 2. Trafikkskoler
 3. Private

Regler under førerprøven

 • Ingen andre kan øve på området eller på annen måte forstyrre kandidat og sensor mens prøven pågår.
Sist oppdatert: