Her har vi samlet en rekke forskjellig statistikk over kjøretøybestanden i Norge. Disse er tilgjengelig som pdf-filer (lesbare i blant annet Acrobat Reader) under overskriften Last ned. Hver enkelt er kort beskrevet i teksten under.

Førstegangsregistrering pr. måned i 2018

Oversikt over antall førstegangsregistrerte kjøretøy for hver måned i 2018, og prosentvis endring i forhold til samme måned i året før. Inneholder både nye og bruktimporterte kjøretøy fordelt på kjøretøygruppe.

Tall for hver måned vil bli lagt ut fortløpende.

Førstegangregisterte kjøretøy i Norge 2018

Oversikt over antall førstegangsregistrerte kjøretøy i 2018 fordelt på måneder. Inneholder både nye og bruktimporterte kjøretøy fordelt på kjøretøygruppe.

Kjøretøybestanden i Norge pr. år 2007 - 2018

Oversikt over antall registrerte kjøretøy pr 31.12 .2018.

Kjøretøybestanden pr kommune 31.12-2018

Oversikt over antall registerte kjøretøy pr. kjøretøygruppe fordelt på alle landets kommuner og fylker.

Førstegangsregistrering pr. måned i 2018

Oversikt over antall førstegangsregistrerte kjøretøy for hver måned i 2018, og prosentvis endring i forhold til samme måned i året før. Inneholder både nye og bruktimporterte kjøretøy fordelt på kjøretøygruppe.