Daglig oppdatert informasjon om gjennomførte eierskifter

NB! Publisering av den daglige rapporten avsluttes 31. mai. 

Informasjonen du finner i vedlagt fil, har følgende informasjon:

  • Vedtaksdato
  • Trafikkstasjon dersom saken er startet ved en trafikkstasjon
  • Postnummer og poststed dersom saken er startet i forhandlerløsningen
  • Kanal som viser hvor saken er startet *
  • Informasjon om kjøretøygruppe, teknisk underkode, avgiftsgruppe og tillatt totalvekt

* For saker i selvbetjening har vi ingen geografisk informasjon (informasjon om teknisk underkode kan mangle fordi denne ikke er registrert i våre systemer)

Dette er en generell statistikk. Dersom det ønskes mer detaljert informasjon, må dette søkes om gjennom ordinær kanal, som er Firmapost@vegvesen.no

 

Antall førstegangsregistrerte kjøretøy i Norge.

Vi kan igjen tilby rapport over førstegangsregistrerte kjøretøy i Norge, nå fra vår nye rapportløsning for Autosys kjøretøy-løsningene.

Denne er satt opp etter samme mal som vår tidligere rapport TAB32 fra Motorvognregisteret, og viser tall for både nye og bruktimporterte kjøretøy månedsvis fortløpende gjennom året.