Informasjon om eierskifter, kjøretøybestand og annen informasjon fra Kjøretøyregisteret om utvikling for kjøretøybestanden i Norge.

Antall førstegangsregistrerte kjøretøy i Norge

Vi kan igjen tilby rapport over førstegangsregistrerte kjøretøy i Norge, nå fra vår nye rapportløsning for Autosys kjøretøy-løsningene.

Denne er satt opp etter samme mal som vår tidligere rapport TAB32 fra Motorvognregisteret, og viser tall for både nye og bruktimporterte kjøretøy månedsvis fortløpende gjennom året.

Dette er en generell statistikk. Dersom rapporten ønskes eller mer detaljert informasjon, må dette søkes om gjennom ordinær kanal, som er firmapost@vegvesen.no