Skatteetaten og Statens vegvesen har utført en konseptvalgutredning om mulig fremtidig veiprising i Norge.

Det viser seg at dette er et aktuelt tema i flere land. Blant annet har Japan, Irland og Tyskland vist interesse for arbeidet.

Deler av konseptvalgutredningen er derfor oversatt til engelsk: Road Usage Tax and Tolls ​- Concept Selection Study Norway (PDF, 6 MB)

– Alle land har i varierende grad transportutfordringer, og ser på den norske utredningen som en inspirasjonskilde, sier Morten Tveit som har ledet arbeidet med utredningen om veiprising.

Prosjektet har i arbeidet hatt dialog med andre land. I dialogen har det kommet frem at det er stor interesse for den norske rapporten.
– Det er viktig å dele kunnskap og beste praksis, og vi tror vår rapport gir en bredere forståelse av utfordringene og mulighetene knyttet til veibruksavgift og bompenger, sier prosjektleder Tveit.