Viktige innspill fra interessentene

— Aktører som er involvert i fastsetting og innkreving av veibruksavgift og bompenger, deltok på prosjektets første innspillskonferanse.