Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Aktører som er involvert i fastsetting og innkreving av veibruksavgift og bompenger, deltok på prosjektets første innspillskonferanse.

Det var positiv interesse for den første innspillskonferansen, som ble gjennomført med nærmere 60 deltakere fra aktører som er involvert i fastsetting og innkreving av veibruksavgift og bompenger.  

Strukturert utredning

– Problemet med dagens ordninger er at de ikke er tilpasset dagens kjøretøypark og trafikkbelastningen ikke er riktig priset. 

Prosjektleder Morten Tveit understreker at utredningen skal følge et strukturert løp med problem, behov, mål og at flere løsningsmuligheter vurderes, før vi kommer med vårt anbefalte konseptvalg 1. november 2022.

Smakebiter fra prosjektet

Prosjektet fortalte litt om arbeidet som er gjort innenfor databeskyttelse og personvern så langt i utredningen. Deltakerne fikk også høre om pilotprosjektene som foregår i Trondheim der Statens vegvesen prøver ut posisjonsbasert veiprising ved hjelp av både GNSS og 5G. Enkelte land i Europa er i full gang med å utforske distansebasert teknologi for tunge kjøretøy, mens Nederland og Danmark snuser på samme ordning for lette kjøretøy. Vi fikk også orientering om utviklingstrender globalt når det gjelder bompenger og veiprising. Deltakerne engasjerte seg med spørsmål og kommentarer, og diskuterte hva dette har å si for fremtidig ordning i Norge.

Aktive deltakere med viktige innspill

Innspillene kom på rekke og rad fra meget aktive deltakere som representerte så vel organisasjoner, som myndigheter og bompengesektoren. NHO Transport, Norges Lastebileier-Forbund og Norges Automobil-Forbund delte eksempler på behov og utfordringer hos dem som betaler og understreket tydelig deres medlemmers interesse. For å diskutere og få forståelse på tvers for muligheter i en fremtidig ordning presenterte Fremtind Service, Fjellinjen, Vestland fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Drivkraft Norge ulike perspektiver og forventninger for en fremtidig løsning.

Forståelig for folk flest

Det var enighet om at en ny ordning må gi forutsigbarhet og være forståelig for folk flest. God teknologi og et godt personvern er en forutsetning for at det skal lykkes. Morten Tveit avsluttet med å takke for gode innspill. Prosjektgruppen vil komme opp med ulike konsepter basert på innspill fra et bredt spekter av interessenter, som vil bli kontaktet via ulike flater i tiden fremover.