Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

76 deltakere fra 22 ulike interessegrupper deltok på innspillskonferansen om framtidig ordning for veibruksavgift og bompenger nylig.

Poenget med konferansen var å få innspill fra ulike brukergrupper på temaer som nå diskuteres i prosjektet. Det er viktig å få en mer treffsikker og bærekraftig prising for bruk av vei og finansiering av samferdselsprosjekter og samtidig unngå forskjellsbehandling av by og land.

Enkelt og forståelig system

Meningene var delte blant deltakerne. Noen mente det allerede er for mye avgifter for den enkelte bilist, mens posisjonsbasert veiprising burde bli fremtidens system. De fleste mente at det er viktig å lage et enkelt system som er forståelig for de fleste brukere av veinettet. God informasjonsflyt ble bemerket som vitalt for å kunne skape legitimitet, tillit og forutsigbarhet til et helt nytt priskonsept for bruk av vei.

Innspill tas med videre

-Vi fikk mange ulike tilbakemeldinger fra deltakerne, som vi vil ta med oss videre i arbeidet med nye løsningsforslag. Det er viktig å få mange ulike synspunkter og behov på bordet for å være i stand til å vurdere hva som er den mest hensiktsmessige og gjennomførbare vei å gå, sier prosjektleder Morten Tveit i Skatteetaten.

Han understreker at samspillet mellom fageksperter og brukere er viktig for å lykkes i dette arbeidet.

Innlegg fra ulike aktører

Det var flere innlegg på konferansen etterfulgt av workshops der deltakerne fikk anledning til å kommentere og komme med forslag til de ulike temaene som ble belyst. Det omfattet bl.a. samfunnsøkonomiske analyser av trafikk, inntekter og kostnader ved veibruksavgift og bompenger, utviklingstrender globalt, mulighetsstudier, køprising med nullvekstmål, prising av luftforurensning og støyproblematikk, i tillegg til innspill fra utstederbransjen, bompengeselskaper, Opplysningsrådet for veitrafikken og Kongelig Norsk Automobilklubb.

Deltakerne kom fra bompengeselskaper, utstederselskaper, TØI, Fylkeskommuner, Skattedirektoratet, Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Oslo Economics, Kollektivtrafikkforeningen, Norges Lastebileierforbund, Bilimportørenes Landsforening, KS, Norsk elbilforening, Arbeidsgiverforeningen Spekter, NHO, Drivkraft Norge, NAF, Opplysningsrådet for veitrafikk, KNA, Norsk forening mot støy, NILU og Trafikkforsikringsforeningen.