Alle ukrainske førerkort er inntil videre gyldige for kjøring i Norge. Førerretten må dokumenteres med et gyldig fysisk førerkort.

  • Gyldigheten gjelder alle ukrainske førerkort.
  • Reglene gjelder midlertidig for alle ukrainere med oppholdstillatelse i Norge.
  •  Ukrainske førerkort er gyldige for kjøring i Norge så lenge ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainere gjelder i Norge.

Ukrainske førerkort med utløpt gyldighet er ikke gyldige for kjøring i Norge. Dersom du ønsker å fornye utløpt førerkort må du ta kontakt med ukrainske myndigheter. 

Førstegangsutstedte førerkort fra Ukraina, som har en begrenset gyldighet (prøvetid), er likevel gyldige for kjøring i Norge selv om de er utløpt. Dette følger av gjeldende EU-regler, og gjelder altså kun førerkort som er utstedt for første gang (førstegangsutstedelse).

Yrkessjåførkompetanse

Yrkessjåførkompetanse fra Ukraina anerkjennes ikke i EU/EØS.

Yrkessjåfører som tidligere har utført nasjonal transport i Ukraina, må gjennomføre full opplæring for å kunne arbeide som yrkessjåfør.

Hvis du er ukrainer og kommer til Norge, får du derfor ikke anerkjent yrkessjåførkompetanse fra Ukraina.

Du må fullføre grunnutdanning i Norge for å få yrkessjåførkompetanse. Dette gjelder selv om du normalt utfører internasjonal transport.