Ukrainske førerkort for personbil (klasse B) er gyldig for kjøring i Norge i ett år. Førerretten må dokumenteres med et gyldig fysisk førerkort.

Ukrainsk førerkort i andre klasser enn klasse B gir ikke rett til å kjøre i Norge i mer enn tre måneder.

For deg som er asylsøker og har gyldig ukrainsk førerkort gjelder fristene fra det tidspunktet du ble registrert eller skulle vært registrert som asylsøker hos norsk myndighet.

Du må ta opplæring og bestå prøver for klasse B for å kjøre personbil etter ett år

Du må ta opplæring og bestå prøver i øvrige klasser for å kjøre etter tre måneder

Dersom du ønsker å kjøre for eksempel motorsykkel, buss eller lastebil må du gjennomføre nødvendig opplæring og førerprøve i Norge før du kan kjøre.

Før du kan starte på opplæring i buss- eller lastebilklasser må du ha bestått prøve for personbil (klasse B) i Norge.