Ukrainske førerkort klasse B er gyldig for kjøring i Norge i ett år. Førerretten må dokumenteres med et gyldig fysisk førerkort.

Gyldighet for ukrainske førerkort (alle klasser) er normalt tre måneder.

Klasse B gyldig i ett år

Ukrainske førerkort klasse B er gyldig for kjøring i Norge i ett år. Førerretten må dokumenteres med et gyldig fysisk førerkort.

Ukrainsk førerkort i andre klasser enn klasse B gir ikke rett til å kjøre i Norge i mer enn tre måneder. Dersom du ønsker å kjøre for eksempel motorsykkel, buss eller lastebil må du gjennomføre nødvendig opplæring og førerprøve i Norge før du kan kjøre.