Førerklassebetegnelsene var klasse 1 (personbil), klasse 2 (buss, lastebil), klasse 3 (motorsykkel) og klasse 4 (traktor).

Førerkortet er ikke lenger gyldig – forny det nå

Grønne førerkort var gyldige for kjøring ut 2019. Har du et slikt førerkort, er det ikke lenger gyldig, og du har ikke førerrett. Har du behov for førerkort, må du fornye det. Du fornyer førerkortet ved oppmøte på en trafikkstasjon. Husk å ha med deg gyldig legitimasjon og det grønne førerkortet. På trafikkstasjonen må du ta nytt bilde og betale for nytt førerkort. Har du fylt 80 år må du ha med helseattest. Les mer om hvordan du fornyer førerkortet på trafikkstasjon og hva du må huske på etter fylte 80 år.

Unntak: Dersom du har fast bopel i utlandet, kan du ikke få utstedt nytt norsk førerkort. Hvis du fortsatt oppfyller helsekravene til førerkort (Helsenorge), kan du derfor bruke ditt grønne førerkort i Norge inntil du fyller 80 år.

Se åpningstider på trafikkstasjonen her. 

Om grønt førerkort

Det grønne førerkortet fikk inntil 10 års gyldighet. Det betyr at seneste utløpsdato i et grønt førerkort kan være 1. april 1989. Fra 2. april 1982 gikk vi fra 10 års gyldighet på førerkortet til at det ble gyldig til 100-årsdagen. Grønne førerkort som har påført gyldighetsdato 2. april 1982 eller senere, fikk automatisk gyldighet til 100-årsdagen for lette klasser (klasse 1, 3 eller 4). 

  • Klasse 1 eller 2 gir i dag rett til å føre personbil med tilhenger, lett motorsykkel, moped, beltebil, snøscooter, traktor, motorredskap og brannbil (lastebil) registrert som motorredskap.
  • Klasse 3 gir rett til å føre tung motorsykkel, moped og snøscooter.
  • Klasse 4 gjelder for traktor ubegrenset med eller uten tilhenger, moped og snøscooter.

Ved fornyelse av grønt førerkort i klasse 1 eller 2, vil du i dag på det nye førerkortet få påført klasse AM, A1, B, BE, S og T, samt kodene 131 (brannbil registrert som motorredskap), kode 140 (motorredskap) og kode 142 (traktor ubegrenset).

Fornyelse av klasse 3 gir klasse AM, A1, A2, A og S. Fornyelse av klasse 4 gir klasse AM, S og T, samt kode 142 (traktor ubegrenset). 

Grønt førerkort utløpt før 2. april 1982

Hvis du har et grønt førerkort som utløp før 2. april 1982, gikk førerretten din ut på den datoen som er påført i førerkortet. Ønsker du å fornye førerkortet, må du i tillegg til å fremvise helseattest også bestå en oppkjøring.