De internasjonale førerkortklassene var angitt med kombinasjoner av bokstavene ABCDE.

Navnet Wien-modell stammer fra Wien-konvensjonen 1968 om veitrafikk som fastsatte utformingen.

Klasse A gir rett til å kjøre tung motorsykkel. Har imidlertid førerkortets bakside påstemplet ”Gjelder lett motorsykkel” eller ”Gjelder beltemotorsykkel”, er førerrettigheten begrenset til kun dette.
Klasse B gjelder for personbil m.v., dvs. bil med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg og med høyst 8 passasjerplasser. I tillegg kan man kjøre moped, tre- eller firehjuls motorsykkel, snøscooter, beltebil, motorredskap(høyst 7500 kg, eller større hvis maksimalhastighet er 50 km/t)og traktor.
Klasse C gir rett til å føre motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg og med høyst 8 passasjerplasser.
Klasse D gjelder for føring av motorvogn for persontransport som har flere enn 8 passasjerplasser.
Klasse T for traktor med eller uten tilhenger, ble innført som nasjonal klasse.

I tillegg til at man i 1979 fikk nye navn på førerkortklassene, ble førerkravene generelt skjerpet på tre måter. Avla man førerprøve med personbil, ble førerrettigheten (klasse B) begrenset til bil med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg mot tidligere 7500 kg.

For det annet måtte man nå avlegge egen prøve på motorsykkel uansett hvilken størrelse motorsykkel har. Dessuten innførte man for alle bilklasser en egen klasse for trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Tidligere kunne folk med personbilførerkort (klasse 1) trekke tilhenger med tillatt totalvekt opptil 1500 kg.
Disse personer beholdt denne retten, og ved utstedelse av nytt førerkort fikk de påført klasse BE.

Regelendringen for tilhengere fikk liten praktisk betydning for folk som tok personbilførerkort for første gang etter mars 1979 pga. den såkalte ”campingvognreglen”. Regelen sier at den som har ren klasse B kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg hvis tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider bilens egenvekt, og hvis tilhengerens og bilens samlede tillatte totalvekter ikke overskrider 3500 kg, se førerkortforskriften § 3-5 nr. 3. Regelen gjelder selvsagt for alle typer tilhenger, dvs. varehenger, hestehenger, campingvogn, båthenger og ulike spesialhengere. (Selv om trekkingen er lovlig etter nevnte regel, må man aldri overskride bilens maksimale aktuelle tilhengervekt eller vogntogvekt som man finner angitt i bilens vognkort.)

Folk som tidligere hadde hatt grønt førerkort, måtte ved utskiftning de første årene dokumentere kjøreerfaring med lett lastebil for å få påstemplet rett til også å føre lett motorsykkel, motorredskap og lett lastebil (”stort stempel”). Kravet til dokumentasjon av kjøreerfaring falt etter hvert bort slik at ved utskiftning av klasse 1 fikk alle ”stort stempel” i det nye rosa førerkortet. Stemplet rett til å føre lett lastebil ble opphevet 1. januar 2002.