Har du en ungdom i huset som skal bli bilfører om to–tre år? Da kan det være lurt å begynne med øvelseskjøring.

Øvelseskjøring (mengdetrening)

Opplæringen for å bli bilfører bør skje over en lengre periode, gjerne over flere år. Forskning viser at de som øvelseskjører mye, er mindre utsatt for ulykker når de får førerkort.

De unge bør samle så mye erfaring som mulig før de skal kjøre alene. Omfattende privat øvelseskjøring er derfor en viktig del av føreropplæringen.

Det er særlig mye øvelseskjøring på det siste opplæringstrinnet, trinn 4, det er store forventninger til effekten av. Det er denne som blir kalt mengdetrening.

Samarbeid med trafikkskolen

Skal ungdom få nok kjøretrening, er de avhengig av en voksen som stiller opp. Sett derfor av god tid.

Det er lurt å starte med timer hos en trafikkskole.

Bli gjerne med på de første kjøretimene og prat med trafikklæreren, slik at dere sammen får veiledning på hvordan dere kan legge opp den private øvelseskjøringen.

Slik kan den grunnleggende opplæringen skje mest mulig effektivt og sikkert, og gi et godt grunnlag for videre læring.

Du som er ledsager må

  • være fylt 25 år
  • ha hatt førerkort i samme klasse som du øvelseskjører i, sammenhengende de siste 5 årene

Informasjonsmøte om øvelseskjøring for foreldre

Statens vegvesen holder informasjonsmøter over hele landet der vi informerer om føreropplæringen og øvelseskjøring.

På møtene får du informasjon om blant annet ungdom og bilkjøring, utviklingen av nye bilførere og hvordan du kan bidra, regler under øvelseskjøring og hvordan du kan samarbeide godt med trafikkskolen.

Vi ønsker foreldre velkommen til et gratis møte i sitt nærmiljø.