Du må bestå en teoretisk løyveeksamen for drosje før du kan søke om drosjeløyve.

Hvis du fikk tildelt drosjeløyve mellom 1. november 2020 og 1. juni 2023, må du bestå en løyveeksamen innen 1. juni 2024.

Du kan søke om drosjeløyve uten å ta drosjeløyveeksamen hvis du oppfyller ett av disse kravene

Oppfyller du ett av kravene under? Da kan du søke fylkeskommunen din om drosjeløyve via Altinn uten å ta drosjeløyveeksamen.

  • Du hadde drosjeløyve før 1. november 2020.
  • Du har bestått eksamen for godstransport- og turvognløyve, har slikt løyve eller har ledet et transportforetak sammenhengende i perioden på 10 år før 4. desember 2009.
  • Du har vitnemål eller kompetansebevis fra et annet EØS-land eller Sveits, som beviser tilsvarende kompetanse. Det må være utstedt av den offentlige myndigheten i landet og godkjent av Statens vegvesen.

Det er kun dokumentasjon for kompetanse fra et annet EØS-land eller Sveits du trenger å få godkjent av Statens vegvesen før du søker.

Du kan ikke søke om drosjeløyve på grunnlag av kompetansebevis utstedt før 1. januar 2018.

Slik foregår løyveeksamen

Løyveeksamen for drosje tar du på en trafikkstasjon.

Eksamenen tar du på en pc, og den består av 35 flervalgsopppgaver. Du må svare riktig på minst 30 av oppgavene for å bestå.

Du kan bruke inntil 60 minutter på prøven.

Språk

Du må ta eksamenen på norsk, og du kan ikke bruke tolk.

Du kan få oppgavene og svarmulighetene lest høyt på norsk. Da må du be om å få utlevert hodetelefoner, og du må velge norsk bokmål som språk.

Når får du resultatet?

Du får resultatet vist på skjermen med en gang du har levert. Du kan også be prøvelederen om å få en utskrift av resultatet. Utskriften viser hvilke tema og oppgaver du besvarte riktig og feil.

Om du ikke består eksamen, kan utskriften være nyttig når du skal forberede deg på å ta eksamen på nytt. 

Slik forbereder du deg til eksamen

Det er ikke obligatorisk opplæring til løyveeksamen for drosje.

Du må tilegne deg den nødvendige kunnskapen for å gjennomføre og bestå eksamen på egen hånd. Forbered deg for eksempel slik:

Du søker om løyve hos fylkeskommunen via Altinn

Når du har bestått løyveeksamen, kan du søke om drosjeløyve i din fylkeskommune via Altinn.  

Løyveeksamen