Fra 1. juni 2023 ble det krav om fagkompetanse for å få drosjeløyve. Les mer på regjeringen.no

Du må bestå en teoretisk løyveeksamen for drosje, før du kan søke om drosjeløyve.

Nye regler for løyveeksamen fra 1. juni 2023

Hvis du fikk tildelt drosjeløyve i perioden mellom 1. november 2020 og 1. juni 2023, må du bestå en løyveeksamen innen 1. juni 2024.

Prisen for den teoretiske drosjeløyveprøven er 550 kr.

Du trenger ikke å bestå drosjeløyveeksamen hvis du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du fikk utstedt drosjeløyve før 1. november 2020.
  • Du oppfyller fagkompetansekravene for gods- eller turvognløyve.
  • Statens vegvesen har godkjent vitnemål eller kompetansebevis utstedt av offentlig myndighet i annen EØS-stat eller Sveits som bevis på tilsvarende kompetanse.

Slik foregår løyveeksamen

Løyveeksamen for drosje tar du på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Du må ta eksamen på norsk og besvare 85 prosent av oppgavene riktig for å bestå. Bruk av tolk er ikke tillatt.

Eksamen består av 35 flervalgsoppgaver som du må besvare i løpet av 60 minutter.

Du svarer på oppgavene på en pc og får resultatet med en gang du har levert.

Om du ikke består eksamen, kan du få vite hvilke tema og oppgaver du svarte feil på. Vi anbefaler deg å forberede deg godt før du tar prøven på nytt.

Slik forbereder du deg til eksamen

Det er ikke obligatorisk opplæring til løyveeksamen for drosje.

Du må tilegne deg den nødvendige kunnskapen for å gjennomføre og bestå eksamen på egenhånd. Forbered deg for eksempel slik:

  • Sett deg inn i regelverk som er relevant for drosjeløyve.
  • Les mer om krav til drosjeløyve (Altinn).
  • Ta kurs hos kurstilbydere som tilbyr opplæring for løyve.
  • Se gjennom temalisten til løyveeksamen for drosje.

Temaliste til løyveeksamen for drosje

Slik får du løyve

Når du har bestått løyveeksamen for drosje får du et skriftlig vedtak på dette, og du kan søke om drosjeløyve i din fylkeskommune.  

Det skriftlige vedtaket på at du har bestått løyveeksamen er dokumentasjon på at du har den faglige kompetansen du trenger som løyvehaver.

Løyveeksamen